Finnairin liikevaihto ja matkustajamäärät kasvussa - polttoainekulut nousivat heikentämään tulosta

F_Manner_taulullaFinnairin alkuvuoden liikevaihto kasvoi 5 prosenttia vertailukaudesta ja matkustajamäärä nousi kauden ennätystasolle 3 147 800 matkustajaan. Polttoainekulut nousivat heikentäen kauden tulosta, joka jäi odotusten mukaisesti edellisvuotta pienemmäksi.

Finnairin liikevaihto nousi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 672,9 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen liiketulos oli -16,2 miljoonaa euroa (14,6). Liiketulos oli -17,6 miljoonaa euroa (16,9).  Osakekohtainen tulos oli -0,33 euroa (0,08).

Yksikkötuotto (RASK) laski 4,9 prosenttia vertailukaudesta. Yksikkötuotto kiintein valuuttakurssein laski 5,3 prosenttia vertailukaudesta.  Yksikkökustannus (CASK) laski 0,4 prosenttia, ja yksikkökustannus ilman polttoainetta kiintein valuuttakurssein (CASK at constant currency ex fuel) laski 2,8 prosenttia vertailukaudesta.

Laivaston kasvu ja hintojen nousu kasvattivat lentokaluston huoltokuluja ja poistoja sekä huoltokuluja. Liikenteen kasvu puolestaan kasvatti liikennöimismaksuja.

Engine_rotatingPolttoainekulut, mukaan lukien suojaustulos ja päästökauppakulut, nousivat 14,0 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 145,2 miljoonaa euroa. Polttoainekulut ovat noin 18 prosenttia yhtiön toiminnallisista kuluista.

Finnairin tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 10,4 prosenttia mutta matkustajakäyttöaste laski 4,6 prosenttia ollen 78,3 prosenttia.
 
"Tammi–maaliskuun liikevaihtomme kasvoi 5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 673 miljoonaa euroa. Erityisesti kasvoimme Aasian ja Euroopan välisessä liikenteessä, ja lisäksi rahti kehittyi hyvin", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner yhtiön Q1:stä.

"Liikevaihdon kasvuvauhti jäi kuitenkin tällä kausiluonteisesti heikolla vuosineljänneksellä jälkeen kapasiteetin noin 10 prosentin kasvusta, mihin vaikutti viime vuoden lopulla ja katsauskaudella toimitetut kaksi uutta A350-konetta".

"Vertailukelpoinen liiketuloksemme jäi ennakoidusti viime vuoden ennätystuloksesta ja oli -16,2 miljoonaa euroa. Tulosta heikensivät kapasiteetin kasvun myötä nousseet kustannukset sekä kallistunut polttoaineen hinta", totesi Manner.

 F_Manner_parvekkeella"Kapasiteetin kasvu painoi yksikkötuottoja etenkin Euroopan ja kotimaan liikenteessä. Kysyntä Japanista Eurooppaan sekä keskeisillä Pohjois-Atlantin reiteillä oli edelleen vahvaa. Alkuvuosi Kiinassa käynnistyi hitaasti maan talouskasvun hidastumisen, kauppasodan uhkan, normaalia pidempään kestäneen Kiinan kansankongressin sekä omien, myyntikanavien painotuksissa tekemiemme muutosten vuoksi. Pääsiäisen ajoittuminen huhtikuulle laski puolestaan jonkin verran Euroopan ja Pohjois-Atlantin reittien kysyntää vertailukaudesta".

"Rahtiliiketoimintamme puolestaan kasvoi voimakkaasti, mikä oli alan yleiskehityksen vastaista. Hyvään kehitykseen vaikuttivat Finnairin keskeisten rahtimarkkinoiden hyvä kysyntätilanne ja uuden rahtiterminaalimme avaamisesta johtunut vuoden 2018 matala vertailutaso. Matkapalveluidemme liikevaihto ja tulos puolestaan heikkenivät lomamatkojen ylitarjonnan vuoksi".

"Toinen tälle vuodelle suunnitelluista A350-lentokoneista tulee liikenteeseemme lähiviikkoina juuri sopivasti vahvaan kesäkauden kysyntäsesonkiin. Tämän hetken myyntinäkymämme lähikuukausille on hyvä, ja ennusteemme vuoden 2019 kapasiteetin ja liikevaihdon kasvusta on aiemmin antamamme arvion mukainen", kertoi Manner näkymistä.

"Finnair jatkaa investointejaan tulevaisuuteensa ja tuottavuuskehityksen kannalta keskeisiin asioihin: henkilöstökokemukseen, asiakaskokemukseen, vastuulliseen lentoliikenteeseen ja prosessien yksinkertaistamiseen. Lisäksi kehitämme edelleen valmiutta reagoida ulkoisen ympäristön muutoksiin. Tavoitteenamme on jatkaa kestävää, kannattavaa kasvua", päätti Manner.


Kasvun odotaan jatkuvan - myös kilpailu kiristyy

A350_x3_A330Finnair toisti aiemman arvionsa lähitulevaisuudesta, jonka mukaan kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa. 

Taloudellisen kasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla ja maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.