Finnairin matkustajamäärät kasvussa lyhyillä reiteillä - lentorahtikysyntä edelleen merkittävää

FC_A350_COOL_1Finnarin liikenneluvut osoittavat merkittäviä kasvuprosentteja vuodentakaiseen erittäin hiljaiseen aikaan, mutta ovat kuitenkin lähteneet kasvuun. Finnair kertoo matkustajamäärien nousevan erityisesti nyt lyhyempien lentojen osalta. Suomalaisyhtiötä merkittävästi kannatellut lentorahdin kysyntä jatkui edelleen hyvänä, sillä syyskuu oli ennätyskuukausi lentorahdin kuljettamisessa pandemia-aikana.

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat edelleen laajat ja se näkyy Finnairin liikenneluvuissa ja erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa. Niiden sijaan matkustajaliikenneluvut paranivat selvästi syyskuussa 2021 erityisesti lyhyempien reittien osalta, jonka lisäksi Finnair kertoi syyskuun olleen rahdinkuljetuksen osalta loistava kuukausi.

Finnair kuljetti syyskuussa 298 200 matkustajaa eli 158,1 % enemmän kuin vuoden 2020 syyskuussa. Syyskuun 2021 matkustajamäärä oli 11,9 % enemmän kuin elokuussa 2021.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 151,3 % vertailukaudesta ja 12,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi syyskuussa päivittäin keskimäärin 144 lentoa. Luvussa on mukaan myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot. Määrä oli 73,5 % enemmän verrattuna vuoden 2020 syyskuuhun ja 13,4 % enemmän kuin elokuussa 2021.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 syyskuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 220,0 % vertailukaudesta ja 8,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 8,7 %-yksikköä vertailukaudesta 40,5 %:iin, mutta laski 1,5 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

 Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 20,9 %, Euroopan-liikenteen 179,6 % ja kotimaanliikenteen 25,2 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 26,6 % Aasian-liikenteessä, 339,8 % Euroopan-liikenteessä ja 34,3 % kotimaanliikenteessä.

Matkustusrajoitukset näkyivät Aasian-liikenteen matkustajakäyttöasteessa, joka oli 19,4 % sekä Pohjois-Amerikan-liikenteessä, jossa käyttöaste oli 16,1 prosenttia. Lentotoimintaa tukivat kuitenkin erittäin vahvat rahtioperaatiot sekä korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 65,5 % ja kotimaanliikenteen 70,7 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 27,6 %, Euroopan-liikenteessä 254,6 % ja kotimaanliikenteessä 35,2 %.

Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonnan, myytyjen henkilökilometrien ja matkustajamäärien kasvuprosenttia vertailukaudesta ei voi määrittää, koska syyskuussa 2020 sinne ei ollut matkustajalentoja.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat syyskuussa 165,7 % vertailukaudesta ja kasvoivat 9,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 136,8 % ja kasvoivat 14,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Molempien lukujen kasvu johtui Covid-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti Pohjois-Amerikan osalta syyskuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 167,8 % vertailukaudesta ja 37,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 148,8 % ja 45,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Luvuissa on mukana myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit kasvoivat vertailukaudesta 156,3 % ja edeltäneestä kuukaudesta 137,6 %. Rahdin kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa syyskuussa. Sen vuoksi kokonaisrahti- ja postitonnit kasvoivat 139,4 % vertailukaudesta ja 45,9 % edeltäneestä kuukaudesta. Myös rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste pysyi korkealla tasolla.

 Finnairin lennoista 92,7 prosenttia saapui syyskuussa aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2021

 

  syyskuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 298,2 158,1 1 329,3 -58,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 246,6 151,3 5 913,3 -49,4
Myydyt henkilökilometrit milj, 505,0 220,0 2 110,1 -72,9
Matkustajakäyttöaste % 40,5 8,7p 35,7 -30,9p
Rahti ja posti tn 9 567,2 139,4 63 351,9 21,5
Tarjotut tonnikilometrit 245,1 127,5 1 474,3 -27,4
Myydyt tonnikilometrit 115,7 172,6 656,4 -36,8
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 8,1 27,6 46,4 -90,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 314,3 20,9 2 315,1 -57,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 60,9 26,6 349,3 -90,7
Matkustajakäyttöaste % 19,4 0,9p 15,1 -53,4p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 217,9 254,6 874,9 -53,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 530,0 179,6 2 217,7 -52,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 347,4 339,8 1 282,6 -56,6
Matkustajakäyttöaste % 65,5 23,9p 57,8 -5,7p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 7,6 N/A 31,7 -61,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 344,0 N/A 998,6 17,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 55,5 N/A 230,9 -64,3
Matkustajakäyttöaste % 16,1 N/A 23,1 -53,1
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 64,5 35,2 376,2 -49,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 58,3 25,2 381,9 -47,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 41,2 34,3 247,3 -43,9
Matkustajakäyttöaste % 70,7 4,8p 64,7 3,5p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 309,3 5,3 1 805,1 -78,1
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 205,9 N/A 6 256,9 146,1
- Aasian rahtiliikenne tn 3 210,4 47,0 23 832,2 -11,4
- Kotimaan rahtiliikenne tn 31,4 -1,5 247,5 -1,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 5 757,0 129,4 32 141,8 -15,3
Rahtilento tn** 3 810,2 156,3 31 210,1 120,1
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 567,2 139,4 63 351,9 21,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 91,5 167,8 587,4 5,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 70,8 148,8 468,8 36,6
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 55,7 165,7 297,2 -30,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 41,2 136,8 230,6 -3,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 77,4 -5,9p 79,8 18,4p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 69,5 N/A 68,4 2,1p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 85,8 -2,0p 85,6 24,9p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 73,9 -9,0p 77,6 21,6p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä