Finnairin matkustajamäärä kasvoi tammikuussa lähes 10 prosenttia

A350_AMS_checkin_1Finnairin matkustajamäärä kasvoi tammikuussa kaikilla liikennealueilla. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli yhteensä 9,4 prosenttia. Kokonaiskapasiteetti kasvoi samalla aikavälillä henkilökilometreillä mitattuna 4,4 prosenttia liikenteeen kasvaessa 6,3 prosenttia.

 

Finnairin Aasian-liikenteen kapasiteetti kasvoi tammikuussa 3,0 prosenttia ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 7,6 prosenttia. Kasvu johtui pitkälti A350-koneiden suuremmasta istuinkapasiteetista poistuneisiin A340-koneisiin verrattuna.

Amerikan-liikenteessä kapasiteetin lievä supistuminen vertailukaudesta puolestaan johtui muun muassa siitä, että Finnair käytti osan kuukaudesta New Yorkin reitillä normaalia pienempää vuokrakalustoa. Samaan aikaan matkustajamäärä ja käyttöaste Amerikan reiteillä kasvoivat.

 

Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi vuorolisäysten ja uusien kohteiden myötä 5,5 prosenttia edellisvuodesta ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 3,5 prosenttia.

Kotimaan liikenteen kasvua puolestaan selittävät erityisesti Norran kaupalliselta riskiltä vertailukauden jälkeen Finnairin ostoliikenteeksi siirtyneet reitit.

 

Reittiliikenteen rahtikapasiteetti tarjotuilla rahtitonnikilometreillä mitattuna kasvoi tammikuussa 3,1 prosenttia ja myydyt tonnikilometrit kasvoivat 15,8 prosenttia. Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste oli 51,3 prosenttia (45,6).

Lisäksi Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyy viikoittain kaksi DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä osuus kahdesta viikoittain IAG:n kanssa jaetusta rahtilennosta Helsingin ja Lontoon välillä.

 

Tammikuussa Finnairin matkustajakäyttöaste nousi 1,4 prosenttiyksikköä ja oli 77,9 prosenttia. Operoiduista lennoista 74,2 prosenttia (81,4) saapui aikataulussa.


Finnairin lentoliikenteen suoritteet, tammikuu 2016

Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 780,5 9,4 780,5 9,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 732,0 4,4 2 732,0 4,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 127,2 6,3 2 127,2 6,3
Matkustajakäyttöaste % 77,9 1,4 p 77,9 1,4 p
Rahti ja posti tn 10 742,1 14,9 10 742,1 14,9
Tarjotut tonnikilometrit 400,2 3,3 400,2 3,3
Myydyt tonnikilometrit 255,2 8,9 255,2 8,9
Kokonaiskäyttöaste % 63,8 3,3 p 63,8 3,3 p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 434,6 5,5 434,6 5,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 985,3 5,2 985,3 5,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 703,6 3,5 703,6 3,5
Matkustajakäyttöaste % 71,4 -1,2 p 71,4 -1,2 p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 22,5 1,3 22,5 1,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 208,5 -1,4 208,5 -1,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 168,6 1,6 168,6 1,6
Matkustajakäyttöaste % 80,9 2,4 p 80,9 2,4 p
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 153,7 6,5 153,7 6,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 405,6 3,0 1 405,6 3,0
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 163,7 7,6 1 163,7 7,6
Matkustajakäyttöaste % 82,8 3,5 p 82,8 3,5 p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 169,6 25,8 169,6 25,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 132,6 27,9 132,6 27,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 91,3 23,5 91,3 23,5
Matkustajakäyttöaste % 68,9 -2,5 p 68,9 -2,5 p
         
Rahtiliikenne        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 399,5 15,1 9 399,5 15,1
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 763,7 12,4 1 763,7 12,4
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 725,1 13,8 725,1 13,8
- Asian rahtiliikenne tn 6 757,9 16,0 6 757,9 16,0
- Kotimaan rahtiliikenne tn 152,9 13,9 152,9 13,9
Rahtilento tn** 1 342,6 13,8 1 342,6 13,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 742,1 14,9 10 742,1 14,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 120,5 2,5 120,5 2,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 64,8 17,4 64,8 17,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 112,8 3,1 112,8 3,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 57,9 15,8 57,9 15,8
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 53,8 6,8 p 53,8 6,8 p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 41,0 6,5 p 41,0 6,5 p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,8 6,5 p 54,8 6,5 p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 51,3 5,7 p 51,3 5,7 p