Finnairissa ei pääomitustarvetta vuonna 2013

Valtion omistajaohjausyksikkö on julkaissut tarkentavan tiedotteen ministeri Hautalan torstaisessa tiedotustilaisuudessaan sekä Ylen A-studio-ohjelmassa antamiin, Finnairin pääomitustarpeita koskeviin lausuntoihin liittyen.

Ministeri Hautala haluaa korostaa, että kyseessä on haastattelutilanteessa annettu arvio siitä, miten vaikealta Finnairin tilanne näyttää. Ministeri perustaa arvionsa omistajaohjausosaston analyyseihin, ei yhtiöstä saatuun tietoon. Lausuma on haastattelutilanteessa ilmeisesti annettu liian ehdottoman kuuloisena ja kysymys on siis ollut vain Finnairin uskottavuuden parantamisen ja yhtiön strategian onnistumisen tärkeyttä painottavasta ministerin kannasta.

Finnair vahvistaa, ettei yhtiön tiedossa tällä hetkellä ole suunnitelmia tai tarvetta sen lisäpääomittamiseksi vuonna 2013. Finnairin taloudellista tilannetta on kuvattu yhtiön 9.2.2012 antamassa tilinpäätöstiedotteessa ja 7.3.2012 julkistamassa Taloudellisessa katsauksessa 2011.