FinnHEMS oli törmätä droneen 400 metrin korkeudella - tapausten määrä on kasvussa

Finnhemms_FH30_lennollaLääkärihelikopterit kohtaavat työssään drone-lennokkeja yhä useammin ja tapausten määrä on kasvanut taaisesti. Trendi huolettaa HEMS-alan toimijoita ympäri Eurooppaa. Viimeksi FinnHEMS:n FH30-lääkärihelikopteri kohtasi sunnuntai-iltana 21. toukokuuta tukikohtaan palatessaan dronen yli 400 metrin korkeudessa Pirkkalan Loukonlahden kohdalla.

Varomaton lennokkitoiminta huolestuttaa ilmailualan toimijoita suuresti. Vaaratilanteiden määrät miehittämättömän ilma-aluksen kohtaamisten kanssa ovat kasvaneet viime vuosien aikana tasaisesti. Läheltä piti -tapaukset ovat lisääntyneet myös Euroopassa.

"Tapaus ei ole ainoa laatuaan. Vastaavia on viime aikoina raportoitu HEMS-toiminnassa muuallakin Suomessa, ja trendi on nouseva myös Euroopan laajuisesti", sanoo lentotoiminnan asiantuntija Tuomas Suominen FinnHEMSistä.

Viimeisen vuoden aikana FinnHEMS-operaattorit ovat raportoineet muutamia tapauksia. Nyt Pirkkalassa tapahtunut vaaratilanne oli kuluvan vuoden ensimmäinen.

Sunnuntaisessa tapauksessa lääkärihelikopterin miehistö selvisi arviolta 50 metrin päässä sijainneen dronen kohtaamisesta säikähdyksellä, mutta varomattoman drone-lennättämisen aiheuttama vaara lääkäri- ja lääkintähelikoptereille on todellinen.

FinnHEMS huomauttaa, että kevyet harrastelennokit aiheuttavat varomattomissa käsissä todellisen vaaran helikoptereille. Pirkkalassa tapahtuneessa uhkaavassa vaaratilanteessa lennokki oli luvattomalla korkeudella.

FH20_TKU_1"Ongelma koskee koko Suomea mutta painottuu taajamiin. Erityisesti tapaukset ovat sattuneet lähialueilla ja sairaaloiden laskupaikkojen läheisyydessä", kertoo Suominen Lentoposti.fi:lle.

"Maailmalla sattuneiden tapausten vuoksi nykyisin tiedostetaan jo riski onnettomuuspaikoille saapumisessa. Olemme painottaneet tähystämisen tärkeyttä. Toistaiseksi dronet eivät ole estäneet saapumisia turmapaikoille", jatkaa Suominen.

Edulliset laitteet ovat lisänneet kamerakopteriharrastajien määrää, eikä dronen aiheuttamaa mahdollista vaaraa aina mielletä. FinnHEMS pitää tällä hetkellä droneja HEMS-lentojen (Helicopter Emergency Mediacal Services) suurimpana uhkana.

"Asiasta ja määräyksistä tiedottaminen on toimiva tapa mutta myös muita toimepinteitä tulisi jo harkita. Kyseessä on akuutti ongelma, jonka kanssa painii koko Euroopan HEMS-ala. Käymme tästä vaarallisesti ilmiöstä jatkuvaa keskustelua HEMS-operaattoreiden kesken", Suominen kertoo.

"HEMS-helikopterit laskeutuvat paitsi lentokentillä sijaitseviin tukikohtiinsa myös potilaiden luo maastoon. Varomaton drone-lennättäjä vaarantaa sekä HEMS-lentomiehistön turvallisuuden mutta samalla myös kriittisesti loukkaantuneen tai vammautuneen potilaan avun saamisen", muistuttaa lentotoiminnan johtaja Jouni Romppanen Skärgårdshavets Helikoptertjänstistä.

Droneja ammattimaisesti käyttävät ovat tavallisesti erittäin vastuullisia lennättäjiä. FinnHEMS kehottaa kaikkia harrastajia tutustumaan Trafin määräyksiin drone-lennokkien lennättämisestä sekä ilmailun yleisiin turvallisuussäädöksiin. Määräyksiä noudattamalla toiminta on kaikille turvallista.

 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräysten mukaan dronen lennättäminen lentoaseman lähialueella tai lentotiedotusvyöhykkeellä alle viiden kilometrin etäisyydellä kiitotiestä ja/tai yli 50 metrin korkeudella on kielletty, ellei lennättämisestä ole sovittu etukäteen lennonjohdon kanssa.

 Useimmissa tapauksissa lentokentän lähialue ulottuu kiitotien suunnassa noin 20 kilometriä ja sivusuunnassa noin 13 kilometriä lentoasemaa ympäröivään maastoon. Alue ei siten rajoitu kiitotien välittömään läheisyyteen.

Vielä toistaiseksi ei ole vielä sattunut yhteentörmäystä kamerakopterin tai lennokin ja ilma-aluksen kesken. Vaaratilanneraportointi on kuitenkin kasvanut ja trendi on huono.

Raja_HVP_ilmassaYhteentörmäys voi pahimmillaan aiheuttaa helikopterin tai lentokoneen maahansyöksyn. Osuessaan helikopterin pääroottoriin tai pyrstöroottoriin voisivat seuraukset olla hyvinkin vakavat, sillä se johtaisi ohjattavuuden menetykseen.

FinnHEMSin lisäksi Suomessa on useita muitakin lentokenttäalueiden ulkopuolella matalalle lentäviä operaattoreita ja muita toimijoita. Niitä ovat mm. Rajavartiolaitos, Maavoimat, Ilmavoimat sekä yleisilmailukoneet.

Lentotoimintaa tehdään lisäksi kaikkina vuorokaudenaikoina ympäri vuoden.

Lue myös: