FUTUAeroport II e-kirja päivittää visioita tulevaisuuden lentoasemasta

Futuaeroport_2_2Päivitettyä tietoutta tulevaisuuden lentoasemakonsepteista käsittelevä FUTUAeroport II e-kirja julkistettiin Finavian ja Haaga-Helian seminaarissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Julkaisu käsittelee ajatuksia ja visioita tulevaisuuden lentoasemasta, palvelumaisemasta ja innovaatioista.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun restonomi- ja tradenomiopiskelijat ovat osallistuneet vuosien 2008–13 aikana glokaaliksikin (global + local) kuvaillun lentoaseman kohtaamis-, palvelu- ja tuotemaailmojen kehittämiseen ja ennakointiprosesseihin. Opiskelijat ja asiantuntijat ovat hahmotel­leet erilaisia tapoja ratkaista jonotuskäytäntöjä, laati­neet ehdotuksia tulevaisuuden lentoasemakonsepteista sekä pohtineet trendejä ja työnteon muutoksia.

Vuonna 2012 esitelty ensimmäinen FUTUAeroport –e-kirja pureutui Helsinki-Vantaan lentoaseman olemukseen, mikroympäristöihin ja tulevaisuuteen. Uudistettu kirja tarjoaa päivitettyjä näkemyksiä mm. tulevaisuuden lounge-tiloista ja palveluympäristöistä sekä aivoskannauksen yhdistämisestä markkinointiin. Ns.neuromarkkinointia on käytetty muun muassa elokuvateollisuuden tuotekehityksessä. Uusien trendien joukossa nähdään myös biometrinen tunnistautuminen ja robotiikka.

Myös kakkosversion takana ovat tutkija, kirjailija sekä innovaatioasiantuntija Sam Inkinen ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yliopettaja V. A. Heikkinen. Julkaisu sisältää artikkeleita ylemmän ammattikorkeakoulun oppilailta, jotka ovat jo alojensa ammattilaisia, sekä tutkijoilta ja muilta asiantuntijoilta.

Futuaeroport_2_1Julkaisun tavoitteena on ennakoida huomisen palvelumaisemia ja -malleja sekä kiteyttää havaintoja ja ajatuksia teknologia- ja palveluinnovaatioista. Futuristi Sam Inkinen kuvaa tulevaa julkaisua kokonaan uudenlaiseksi e-kirjaksi, joka on rakennettu digiajan ehdoin suoraan tablet-aikaan.

”On mielenkiintoista seurata miten Helsinki-Vantaan lentoaseman taajama kehittyy. Alueella luodaan ja viedään Suomikuvaa maailmalle monen eri toimijan yhteistyönä”, kuvailee Inkinen mielenkiintoaan juuri lentoasemiin.

FUTUAeroport II e-kirjan julkaisupäivä on 15.joulukuuta 2013 ja englanninkielinen hieman suppeampi julkaistaan näillä näkymin tammikuun alussa 2014. Julkaisut ovat aikanaan hankittavissa Haaga-Helian verkkokaupasta.

Lue myös: