Hallitus julkisti valtion uuden matkustusstrategian - aiempaa vähemmän lentomatkustusta

A321ER_10Kuntaministeri Sirpa Paatero on 25. toukokuuta hyväksynyt valtion uuden matkustusstrategian linjaukset. Strategialla haetaan kustannussäästöjä ja vähennetään ympäristökuormaa. Tavoitteena on myös matkustamisen korvaamista digitalisaation mahdollistamilla uusilla yhteydenpidon tavoilla.

”Uusi matkustusstrategia tulee hyvään tilanteeseen, kun koronaepidemia on osoittanut etätyöskentelyn ja monipaikkaisen työn potentiaalin. Uskon, että jo tällä vuosikymmenellä on mahdollista jopa puolittaa matkustaminen sekä siihen liittyvät kulut ja päästöt. Koronapandemian aikana valtion matkakulut laskivat yli puolella eli noin 105 miljoonalla eurolla,” sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Valtio pyrkii vähentämään lentomatkustamista erityisesti sellaisilla alle 500 kilometrin etäisyyksillä, joilla lentomatka on korvattavissa ajallisesti kohtuullisin juna-, laiva- tai bussiyhteyksin.

Matkustusstrategiassa todetaan, että erityisesti lentomatkustamisen vähentämisellä niin kotimaassa kuin ulkomailla on ympäristökuormaa vähentävä merkitys. Strategiaan kuuluu myös toteutettava selvitys, jonka perusteella päätetäänmahdollisesta lentomatkustuksesta syntyvien päästöjen kompensoinnista.

”Keskeinen muutos nimenomaan se, että matkustamisen vähentämiseen ja päästövähennyksiin pyritään entistä kunnianhimoisemmin. Esimerkiksi lentomatkustamista vähennetään alle 500 kilometrin matkoilla ja ylipäänsä tapaamisia sekä tapahtumia järjestetään entistä useammin etäyhteyksin. Pidän myös tärkeänä, että strategian toimeenpanon seurantaan on luotu selvät mittarit”, jatkaa ministeri Paatero.

Hallituksen mukaan digitalisaatio on mahdollistanut työelämän uudistumisen monella tavalla ja etäyhteyksien tapahtuvat tapaamiset ja kokoukset ovat lisääntyneet. Tämän hallitus toteaa puolestaan vähentäneen virkamatkustamista.

Hallitus arvioikin koronapandemian aikaisten kokemusten perusteella, että matkustusvolyymit eivät tule palaamaan koronapandemiaa edeltävään aikaan. Hallituksen mukaan sekä halukkuus että osaaminen etäyhteyksin tapahtuviin tapaamisiin ja kokouksiin olisi lisääntynyt.