Hallitus lupasi aktiivista tukea Finnairille - VM ja TEM perustivat koronavirustyöryhmät

A321ER_12Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kertoi 12. maaliskuuta hallituksen luvanneen Finnairille aktiivista tukea koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen vaiheen ylitse. Mahdollisia toimia sen sijaan ei ole toistaiseksi avattu tarkemmin.

Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kommentoi Twitterissä 12. maaliskuuta Suomen hallituksen luvanneen aktiivista tukea Finnairille poikkeuksellisen vaiheen ylitse. Tuppurainen totesi myös Finnairin kohtaavan kriisin vahvoista lähtökohdista. Varsinaisia aktiivisia toimia pörssiyhtiön tilanteen tukemiseksi ei sen sijaan yksilöity.

Finnairin tukemista rajoittavat kuitenkin pörssisäännöt sekä EU:n valtionapua koskevat määräykset. Tukitoimet voisivat olla mahdollisesti lainoja sekä maksuaikojen joustoja. Finnairin nykyistä tasetta kuvataan kuitenkin vahvaksi.

Valtiovarainministeriö kertoi 13. maaliskuuta tehostaneensa talouteen liittyvää koronaviruksen seurantaa ja perustaneensa koronaviruksen vaikutuksia käsittelevän ryhmän.

"Koronalla on erittäin suuret vaikutukset myös maailman ja Suomen talouteen. Valtiovarainministeriön, Suomen Pankin ja tutkimuslaitosten ennusteet taloudesta päivittyvät koko ajan. Tästä syystä olen perustanut valtiovarainministeriöön erillisen ryhmän, joka vastaa koronaviruksen hoitoon liittyvien talouskysymysten valmistelusta", totesi valtiovarainministeri Katri Kulmuni.

"Koronalla on erittäin suuret vaikutukset myös maailman ja Suomen talouteen. Valtiovarainministeriön, Suomen Pankin ja tutkimuslaitosten ennusteet taloudesta päivittyvät koko ajan. Tästä syystä olen perustanut valtiovarainministeriöön erillisen ryhmän, joka vastaa koronaviruksen hoitoon liittyvien talouskysymysten valmistelusta", jatkoi Kulmuni.

Myös Elinkeinoministeriö perusti yritysrahoitussektorille työryhmän koronavirustilanteen hallintaan. Yritysrahoitussektorin tilannetta seuraavan työryhmän tehtävänä on seurata kotimaisen, eurooppalaisen ja muun kansainvälisen rahoitussektorin tilannetta ja toimivuutta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Se valmistelee ja koordinoi yritysrahoitussektorille kohdistuvia toimenpiteitä.

 "Koronavirusepidemia ja sen seuraamusvaikutukset iskevät kovaa yrityksiin. Siksi olen nostanut valmiutta tukea yrityksiä ja yritysrahoitussektoria pahimpien kolhujen välttämiseksi. Asettamani yritysrahoitussektoriryhmä aloittaa työnsä heti", kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

"Rahoittajien on varauduttava koronan myötä lisääntyvään kysyntään. Poikkeuksellinen aika vaatii rahoittajilta joustavuutta suhtautumisessa esimerkiksi maksuaikoihin. Tilanne on vakava ja Finnveralla on oltava keinot hoitaa osaltaan tilannetta niin, että taloudeltaan terveillä yrityksillä, joihin epidemialla on vaikutusta, on mahdollisuus päästä tämän ajan yli", kommentoi Lintilä Finnveran tiedotteessa.

Finnveran mukaan rahoittajien on varauduttava koronan myötä lisääntyvään kysyntään ja joustavuuteen suhtautumisessa esimerkiksi maksuaikoihin. Korona-viruksen vaikutus niin suomalaisiin pk-yrityksiin kuin vientiinkin korostui keskusteluissa elinkeinoministerin ja Finnveran johdon tapaamisessa.