Helsinki-Vantaan lentoasema saa raitiovaunuyhteyden - ratikkaliikenne terminaalille alkaisi vuonna 2029

HUA_terminaali_ulkoa_ylhaaltaVantaan kaupunginvaltuusto päätti 22. toukokuuta pikaraitiotielinjan toteuttamisesta, joka tarjoaa poikittaiset yhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalta Jumbon ja Tikkurilan kautta Hakunilaan ja siitä Länsimäen kautta aina Mellunmäen metroasemalle saakka. Rakentaminen voisi alkaa jo syksyllä 2024 ja liikennöinti puolestaan vuonna 2029.

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali kokoaa vahvasti eri liikennemuotoja yhteen ja seuraavaksi mukaan on tulossa on Vantaan oma sisäinen ratikkayhteys. EU-rahallakin kehitetty multimodaali matkakeskus yhdistää jo nykyisin eri liikennemuodot ja lentomatkustajat pääsevät terminaaliin sujuvasti autolla, junalla, linja-autoilla, takseilla tai pyörällä saapuen vain muutamassa minuutissa.

Ratikka_koko_linjausRatikka yhdistää tulevaisuudessa lentoaseman, Aviapoliksen ja Jumbon työssäkäyntialueen Vantaan muuhun kaupunkirakenteeseen. Se korostaa myös Tikkurilan asemaa Vantaan liikennekeskuksena. Ratikkareitin kokonaispituus on 19 kilometriä ja Tikkurilasta Helsinki-Vantaalle rakentuvan linjan pituus on noin yhdeksän kilometriä. Tämä Helsinki-Vantaan lentoaseman, Aviapoliksen, Jumbon ja Flamingon kauppa- ja vapaa-ajan keskittymän sekä Tikkurilan yhdistävän osuuden varrelle on suunniteltu 12 pysäkkiparia.

"Ratikka on investointi Vantaan tulevaisuuteen. Se yhdistää alueitamme ja mahdollistaa meille kestävän kasvun jo olemassa olevaa kaupunkirakennetta kehittämällä. Vantaan talous on vakaalla pohjalla. Lainamäärämme on alhaisin yli kymmeneen vuoteen, ja asukaskohtainen lainakanta alle valtakunnallisen ja suurten kaupunkien keskiarvon. Meillä on varaa ottaa lainaa ratikan toteuttamista varten, ja samaan aikaan jatkaa muita rakentamisinvestointeja: kouluja, päiväkoteja, katuja ja puistoja eri puolille Vantaata. Investoimme rakentamiseen noin 130 miljoonaa euroa vuosittain, ja tätä investointitasoa meidän on mahdollista jatkaa myös ratikan rakentamisen aikana", kommentoi kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Ratikka_linjaus_lentoasemallaRatikka saapuisi Helsinki-Vantaan terminaalille Lentäjäntietä pitkin kadunpäällä omalla siltakannellaan. Lentoaseman päätepysäkki on suunniteltu toteutettavaksi bussiterminaalin päälle sillalle.

Pysäkki olisi noin seitsemän metriä maanpinnan yläpuolella ja sinne on suunniteltu kävelyramppi, josta olisi kulku kolme metriä alemmas terminaalin edustalle lähtevien lentojen tasolle.

Pysäkille on suunniteltu myös kävely-yhteys P5-pysäköintitaloon sekä hissiyhteys bussiterminaaliin ja terminaalin saapuvien lentojen kerrokseen.

Päätepysäkki on suunniteltu toteutettavaksi kolmen raiteen päätepysäkkinä. Tämä mahdollistaisi päätepysäkin käyttämisen toisellekin ratikkalinjalle Vantaan ratikan lisäksi, jos ratikkaverkko laajenee tulevaisuudessa. Päätepysäkin raiteenvaihtopaikat olisivat päätepysäkin etupuolella Lentäjäntien sillalla.

Hanke toteutetaan Suomen muiden pikaraitiotiehankkeiden tavoin allianssimallilla ja rakentamisen kokonaiskustannukseksi kerrotaan 606 miljoonaa euroa.

Rakennustöiden kilpailutusvaihe kestää syksystä 2023 kevääseen 2024. Rakentamisvaiheen on määrä alkaa jo syksyllä 2024. Liikennöinti alkaisi suunnitelmien mukaan viisivuotisen rakentamis- ja testausvaiheen jälkeen vuonna 2029.

Ratikka_matka-ajatVantaan ratikan reitin kokonaispituus on 19,3 kilomeriä, josta noin 500 metriä kulkee Helsingin puolella. Pysäkkejä rakennetaan 27 pysäkkivälin ollessa noin 800 metriä. Vuoroväliä tulee olamaan ruuhka-aikoina 7,5 minuuttia ja ratikan huippunopeus olisi jopa 70 km/h keskinopeuden ollessa pysäkkipysähdykset huomioiden noin 22 km/h. Matka-aika Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tikkurilan asemalle olisi noin 30 minuuttia ja Mellunmäkeen saakka noin 54 minuuttia.

Yhden ratikkavaunun kapasiteetin kerrotaan olevan 174 matkustajaa. Vantaan ratikalla kulkisi arvioiden mukaan vuonna 2030 päivittäin noin 30 000 matkustajaa. Muutama vuosia aiemmin vastaava arvio oli jopa 80 000 päivittäistä matkustajaa. Pidemmälle tulevaisuuden tehtyjen arvioiden mukaan ratikan kaavarungon alueen asukasmäärä yli kaksinkertaistuisi, ja työpaikkamäärä kasvaisi nykyisestä noin 60 % vuoteen 2050 mennessä.