Ilmavoimien CASA C-295M Ruotsin pelastusharjoitukseen lääkintäevakuointiversiona

CASA_medevac_harrikoskinen_flyfinlandRuotsin valtion poikkeusolojen viranomaisyhteistyötä koordinoiva MSB-virasto järjestää 9. marraskuuta Teodor 2016 -pelastusharjoituksen Gotlannissa. Harjoitukseen osallistuu Suomesta viranomaistahoja sekä ilmavoimien CASA C-295M -kuljetuskone ja Pilatus PC-12 NG -yhteyskone.

Teodor 16 -harjoituksen tavoitteisiin kuuluvat rajanylittävien pelastustoimien toteuttamisyhteistyön kehittäminen, kansainvälisten hälytysjärjestelmien testaaminen ja viranomaisyhteistyön lisääminen pelastuspalvelutilanteissa.

Ruotsin Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) -viraston johtamaan harjoitukseen osallistuu noin 150 henkilöä Ruotsista, Norjasta ja Suomesta. Harjoituksen 20 henkilön vahvuiseen suomalaisosastoon kuuluu henkilöstöä sosiaali- ja terveysministeriöstä, ulkoministeriöstä, Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystyksestä ja ilmavoimista.

IIMG_8552lmavoimat osallistuu Teodor 2016 -harjoitukseen yhdellä CASA C-295M -kuljetuskoneella, joka toimii harjoituksessa lääkintäevakuointiroolissa sekä yhdellä henkilökuljetuksiin osallistuvalla Pilatus PC-12 NG -yhteyskoneella.

CASA:n rahtitila voidaan varustaa paaritelineillä lääkintäevakuointikäyttöä varten. Kykyä on Suomessa testattu ainakin Pyörremysky-sotaharjoituksessa vuonna 2011 (CC-2 otsikkokuvassa).

Ilmavoimien tavoitteena Teodor 2016:ssa on lentokaluston lentoevakuointikyvyn käytön sekä virka-aputoiminnan harjoitteleminen ja kykyä koskeva kehitystyön toteuttaminen. Lisäksi harjoitus kehittää yhteistoimintaa siviililääkintähenkilöstön kanssa osana kansainvälistä siviilikriisinhallintaorganisaatiota.