Ilmavoimien kv-harjoitustoiminnan painopisteenä on ylläpitää yhteistoimintakykyä Ruotsin kanssa

B16_kiitotie_24_suuntaanPuolustusvoimat osallistuu jälleen vuonna 2022 laajasti kansainväliseen harjoitusyhteistoimintaan kaikkien puolustushaarojen osalta. Kaksi edellistä vuotta on kulunut koronapandemian vaikutusten keskellä ja sen arvioidaan vaikuttavan edelleen myös vuoden 2022 harjoitustoimintaan. Ilmavoimat panostaa harjoitustoiminnassa erityisesti Ruotsin kanssa saavutetun yhteistoimintakyvyn ylläpitoon.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen päätti Puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2022. Puolustusvoimien osallistuminen
kansainväliseen harjoitusyhteistyöhön vuonna 2022 on jatkumoa aiempien vuosien
pitkäjänteiselle harjoitusosallistumiselle. Harjoitusyhteistyön sisältöön vaikuttavat erityisesti syventynyt yhteistyö Ruotsin, Norjan, Yhdysvaltojen ja Naton kanssa.

Osa Puolustusvoimien kansallisista harjoituksista on aiempien vuosien tapana avattu Suomen kannalta tärkeille kumppanimaille, kuten muille Pohjoismaille. Naton MTEP koulutus- ja harjoitusohjelmaan (NATO Military Training and Exercise Programme) on ilmoitettu neljä Suomessa vuonna 2022 järjestettävistä harjoituksista.

Antti Kaikkonen Ruska 20”Kansainvälisen harjoitustoiminnan merkitys on korostunut turvallisuusympäristön muutoksen, puolustusyhteistyön syvenemisen sekä puolustusvoimien tehtävien edellyttämien valmiuksien ja kyvyn kehittämisessä. Puolustusvoimien aiempi osallistuminen vaativiin kriisinhallintaoperaatioihin ja kansainväliseen harjoitustoimintaan tuki merkittävästi Afganistanin evakuointioperaation toteutusta”, sanoi puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Puolustusvoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan tavoitteena tulevina vuosina on johtamiskyvyn, teknisen yhteensopivuuden ja operaatioiden toimeenpanokyvyn kehittäminen sekä kansallisen puolustuskyvyn osoittaminen.

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen harjoitustoimintaan, joka tukee Suomen puolustuskyvyn ylläpitämistä, kehittämistä ja osoittamista. Sillä edistetään yhteistoimintakykyä keskeisten kumppanimaiden kanssa sekä vahvistetaan alueellista turvallisuutta.

Kahdenvälisen puolustusyhteistyön painopisteenä ovat Ruotsi ja Yhdysvallat. Lisäksi erityisesti Norjan kanssa rakennetaan syvenevää yhteistyötä. Osallistuminen myös Naton vaativiin harjoituksiin kehittää Suomen omia suorituskykyjä ja yhteistoimintakykyä kumppaneiden kanssa.

Ilmavoimien kannalta tärkeitä kansainvälisiä harjoituksia ovat Hanki-harjoitus osana Suomen ja Ruotsin ilmavoimien välistä ns. FISE-harjoitustoimintaa, Ruotsin keväällä 2022 järjestämä Luftförsvarsövning -ilmapuolustusharjoitus sekä Alankomaiden kuninkaallisen Ilmavoimien keväällä 2022 järjestämä Frisian Flag -ilmatoimintaharjoitus.

Ilmavoimien kansainvälisen harjoitustoiminnan painopisteenä on ylläpitää Ruotsin kanssa saavutettu yhteistoimintakyky. Suomen ja Ruotsin ilmavoimat ovat vuodesta 2016 lähtien toimineet laajassa yhteistyössä. Viimeksi Ruotsin ilmavoimien hävittäjät osallistuivat ilmavoimien vuoden 2021 Ruska 21-pääsotaharjoitukseen.

Hornet_johtokonttiJohtamisjärjestelmäalan harjoitustoiminnassa korostuu tietojärjestelmien ja tiedonvaihdon teknisen yhteensopivuuden kehittäminen sekä kybersuorituskykyyn liittyvän osaamisen syventäminen yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Rajat ylittävää harjoitustoimintaa (Cross Border Training, CBT) jatketaan keskeisten kumppanimaiden kanssa. CBT on kahden- ja monenvälinen koulutus- ja harjoituskehys, jonka puitteissa toteutetaan suunnitelmallisia koulutus- ja harjoitustapahtumia. Toiminta sisältää maa-, meri- ja ilmavoimien sekä erikoisjoukkojen koulutus- ja harjoitustoimintaa.   

Koronapandemia aiheutti merkittäviä muutoksia harjoitustoimintaan vuosina 2020 ja 2021, kun osallistuminen peruttiin noin kolmasosaan suunnitelluista kansainvälisistä harjoitustapahtumista. Lisäksi useita tapahtumia on toimeenpantiin sopeutetusti. Koronapandemian odotetaan vaikuttavan myös vuoden 2022 harjoitustoimintaan aiheuttaen vähintään epävarmuutta harjoitusten toimeenpanon suhteen sekä mahdollisia erityisjärjestelyitä. MH

Lue myös: