Jopa 12 % kapasiteetin kasvuun tähtäävä Finnair paransi tulostaan - polttoainekulut kasvussa

F_TopiMannerFinnair petrasi tulostaan tappiollisen alkuvuoden jälkeen tehden vuoden toisella neljänneksellä 47,2 miljoonan euron liiketuloksen. Liikevaihto kasvoi yli 10 prosentilla. Tuloskuntoa painoi kuitenkin kasvanut polttoainelasku. Kuluvan vuoden aikana Finnair tähtää kapasiteetin kasvattamiseen jopa 12 prosentilla.

"Epävakaasta toimintaympäristöstä huolimatta matkustajamäärämme kohosi vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä kauden ennätystasolle 3,9 miljoonaan matkustajaan, ja markkinaosuutemme vahvistui sekä Aasian- että Euroopan-liikenteessä", kommentoi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

A350_matkustamo_4Finnair kuljetti yksin kesäkuussa 1 388 000 matkustajaa. Määrä oli 11,9 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Tammi-kesäkuun aikana Finnairin matkustajamäärä nousi 9,0 prosenttia 7,1 miljoonaan (6,5).

Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat alkuvuonna 12,7 prosenttia ja  matkustajakäyttöaste laski 2,2 prosentilla 80,5 prosenttiin.

 "Tuloskehitys oli maltillisempi, mihin vaikuttivat etenkin polttoaineen hinnan 13 miljoonan euron nousu sekä poikkeuksellinen huoltokustannusten kasvu. Vertailukelpoinen liiketuloksemme huhti-kesäkuulta oli 47,2 miljoonaa euroa", jatkoi Manner.

Finnairin Q2 oli positiivinen perinteisesti vaikean ja jälleen tappiollisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Alkuvuoden tulos oli reilut 16 miljoonaa tappiolla. Q2:n tulosta painoi kuitenkin kulujen nousu.

Finnairin Q2:n liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia vertailukaudesta ja oli 793,0 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon (H1) osalta liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 1 466,0 miljoonaa euroa (1 359,3).

Finnairin toiminnalliset kulut kasvoivat alkuvuoden aikana 10,5 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 1 462,7 miljoonaa euroa (1 323,2).

Alkuvuoden tulosta heikensi polttoainekustannusten kasvu. Vuoden toisella vuosineljänneksellä Finnairin polttoainekulut olivat lähes neljänneksen vertailukautta korkeammat. Kasvusta noin puolet selittyy kapasiteetin kasvulla.

Finnair_ShellKulut nousivat niiltä osin 53 miljoonaa euroa. Tästä polttoaineen hinnan vaikutus oli 19 miljoonaa euroa.

Huhti-kesäkuussa polttoainekulut, mukaan lukien suojaustulos ja päästökauppakulut, nousivat 24,2 prosenttia vertailukaudesta ja olivat 180,6 miljoonaa euroa. Koko alkuvuoden osalta polttoainekulut olivat noin 325,5 miljoonaa euroa

Finnairin mukaan lähes viiden kuukauden mittaisen  Pakistanin ilmatilan sulun vaikutus oli marginaalinen ensimmäisen vuosipuoliskon kasvaneissa polttoainekuluissa sekä muissa kuluissa.

Finnairin kuluja nostivat myös kapasiteettivuokrat. Yhtiön lentoja operoivat wet lease -sopimuksilla alkuvuoden aikana Iberia, GetJet ja DOT. Näistä on aiheutunut 65.0 miljoonan euron kulut.

Kasvaneen oman laivaston osalta huoltokulut ovat nousseet 38,7 prosenttia. Kaikkiaan maksettavaa kertyi 97 miljoonaa euroa. Laivaston kasvu ja hintojen nousu selittävät noin puolet kulujen noususta. Toisen puolen selittävät huoltovarausten dollari-pohjaisen diskonttokoron lasku sekä poikkeukselliset huoltokulut.

Toisen vuosineljänneksen lopussa Finnair operoi itse 59 lentokonetta, joista 22 oli laajarunkokoneita ja 37 kapearunkokoneita. Koneista 32 oli Finnair Aircraft Finance Oy:n omistamia ja 27 leasing-sopimuksilla vuokrattuja.

Kesäkuun lopussa Finnairin operoiman laivaston keski-ikä oli 9,8 vuotta. Edellisten lisäksi Finnairin lentoja operoi osaomistusyhtiö Norra, jonka laivastossa on 12 Embraer 190 ja 12 ATR 72-500 -konetta.


Lentoliikenteen kasvu jatkuu - Brexit tuo epävarmuutta

"Lisäämme kapasiteettia meille keskeisillä markkinoilla joko pitkän aikavälin Aasian kasvustrategiamme toteuttamiseksi tai lyhyen aikavälin taktisempien kasvumahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Aasian-liikenteessä tämä näkyy muun muassa uusien yhteyksien avaamisena toisella vuosipuoliskolla ja Euroopassa reittikohtaisena optimointina", kertoo Manner.

AWF_Finnair_pallo_1Finnairin tulevaisuuden näkymien mukaan kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuoden 2019 toisella puoliskolla. Toiminta-ympäristön odotetaan kuitenkin säilyvän epävakaana myös toisella vuosipuoliskolla.

Taloudellisen kasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla ja maailmankauppaan liittyvän, USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluista ja Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

 Finnair nosti vuoden 2019 kapasiteettiennustettaan 11-12 prosentin kasvuun vuoden 2019 osalta. Kasvuennuste on vain vähän alhaisempi kuin edellisvuoden 14,8 prosentin kasvu.

Suurin yksittäinen kasvuun vaikuttava asia on reittiavaus kolmella viikkovuorolla Pekingin Daxingiin. Vuositasolla kasvulukuihin vaikuttavat myös Pohjois-Atlantin, Aasian ja Euroopan kapasiteettien kasvut.

Finnair jatkaa myös Guanzhoun lentoja kesäkauden jälkeen ympärivuotisena. Reitti palvelee asiakkaita erityisesti China Southernin jatkolennoille codeshare-yhteistyönä.

Nykyisellä kesäkaudella ja tulevalla talvikaudella lentoja Aasiaan on enimmillään 104 viikossa.

Finnairin kausiluonteisesti vahvimman kolmannen vuosineljänneksen näkymät ovat edelleen vahvat, mutta erityisesti rahtikysynnän osalta epävarmuus on lisääntynyt. 

Finnair odottaa liikevaihdon kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019. Finnair arvioi myös, että sen vertailukelpoinen liiketulos on 4,5–6,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2019, olettaen että polttoaineen hinta ja valuuttakurssit eivät muutu merkittävästi.

Finnair_A350_TOFinnairin laivasto kasvaa seuraavan kerran vuonna 2020. Tuolloin yhtiö vastaanottaa kaksi uutta Airbus A350-900 -konetta.

Finnair on jo ilmoittanut avaavansa keväällä 2020 uuden reitin Etelä-Korean Busaniin. Kyseessä on ensimmäinen suora reittilento Euroopasta tähän kohteeseen.

Vuonna 2020 lisäkoneille voi olla käyttöä myös Japanin liikenteessä mikäli liikenneoikeuksia on tarjolla. Tuolloin Tokiossa järjestetään kesäolympialaiset.

Viimeiset kolme tilattua Airbus A350 XWB -konetta Finnair vastaanottaa vuosina 2021 ja 2022. Vuonna 2021 koneita tulee myös kaksi ja viimeinen eli yhdeksästoista A350-kone saadaan laivastoon vuoden 2022 aikana.

 "Nähtävissä olevassa aiempaa haastavammassa toimintaympäristössä kiinnitämme kasvavaa huomiota operatiiviseen tehokkuuteen, muun muassa yksiköiden välisiin prosesseihin ja resurssien optimointiin liikennesuunnittelun ja lentotoiminnan välillä, sekä panostamme entistä enemmän lentotoiminnan luotettavuuteen. Lisäksi lisäämme tuottavuutta yksinkertaistamalla ja automatisoimalla prosesseja, kuten matkustajakorvausten käsittelyä, ja hyödyntämällä digitalisaatiota jakelussa ja asiakaspalvelussa", päätti Manner.

Lue myös: