Kannuksen lentopaikan toiminta päättyi - läheisyyteen nousee kahdeksan voimalan kokoinen tuulipuisto

Kannus_kiitotieKannuksen valvomattoman lentopaikan (EFKN) toiminta on päättynyt  6. huhtikuuta 2021. Lentopaikka olisi vaatinut mittavia investointeja, joita lentotoiminnan pienimuotoisuus ei kuitenkaan mahdollistanut. Nyt entisen lentopaikan välittömään läheisyyteen nousee Puhuri Oy:n tuulivoimapuisto.

Kannuksen lentopaikan pitolupa päättyi 6. huhtikuuta 2021, jonka seurauksena kiitotie 11/29 sekä radiotaajuus 123,450 MHZ on poistettu käytöstä. Lentopaikan alue on nyt yksityinen ja sielä on mahdollista lentää enää vain maanomistajan luvalla.

Kannuksen lentopaikka on rakennettu yksityisellä rahoituksella ja lentopaikkaluvan se sai vuonna 1998. Lentopaikan päätoimija oli Kannuksen lentokerho, jonka toiminta on ollut pienimuotoista.

Toiminta lentopaikalla on viime vuosina hiljentynyt merkittävästi. Virallisen lentopaikan ylläpitämiseksi olisi lisäksi tarvittu mittavia jopa yli 30 000 euron investointeja. Sellaisia olisivat olleet. mm. lähestysmisektoreiden raivaukset ja kiitotien reuna-alueiden uudelleen sorastus.

Maaliskuussa 2021 lentokentäalueen hankki omistukseen Kaukasen tuulivoimapuistoa rakentava Puhuri Oy. Toteutuneen kaupan myötä tuulivoimalapuiston rakentaminen mahdollistui täysimääräisesti ja lentokenttä poistettiin käytöstä.

Kannuksen kaupungin alueelle rakennettavaan Kaukasen tuulipuistoon nousee kahdeksan tuulivoimalaa. Investoinnin arvo on runsaat 100 miljoonaa euroa. Tuulivoimapuiston rakentamistyöt alkavat tänä vuonna Kaukasennevan alueella  ja voimaloiden pystytykset tapahtuvat vuonna 2022. Lentopaikan käytöstä poiston myötä tuulivoimalahankkeen kaikille voimaloille saatiin lentoestelupa.

Alueelle nousee kaikkiaan kahdeksan tuulivoimalaa ja niistä lähimmät tulevat vajaan kolmen kilometrin etäisyydelle entisestä lentopaikasta. Kaksi näistä voimaloista olisi ollut lentopaikan lähestymissektoreissa.

Kaukasen tuulipuiston alueelle nousevien voimaloiden kokonaiskorkeus on noin 230 metriä. Niiden roottoreiden halkaisija on 162 metriä. Puhuri Oy arvioi karkeasti, että kahdeksan noin 15 GWh voimalan vuosittainen sähköntuotanto olisi noin 120 GWh. Sähköntuotannon on määrä alkaa vuonna 2023.