Kehyspäätös varmisti tärkeiden liikenne- ja viestintähankkeiden tulevaisuuden

Taivas_1Hallitus vahvisti 27. maaliskuuta valtiontalouden kehykset vuosille 2014-2017. Päätös varmisti, että käynnissä olevat liikennehankkeet etenevät ja kaikki liikennepoliittisessa selonteossa nimetyt hankkeet päästään aloittamaan tällä hallituskaudella. Lisärahoituksen turvin Rajavartiolaitos varautuu kasvavaan rajaliikenteeseen. Hallitus jatkaa myös julkisten tietovarantojen avaamista.

Rajavartiolaitoksen mukaan kasvavan rajaliikenteen hallintaan myönnetty 10 miljoonan euron lisämääräraha on luottamuksen osoitus tehdylle työlle. Rajavartiolaitos varautuukin lisärahoituksen avulla rajanylitysliikenteen merkittävään kasvuun kehyskaudella kehittämällä rajanylityspaikkoja ja lisäämällä rajavartijoiden määrää vuoteen 2017 mennessä enintään 160 henkilötyövuodella.

Raja_bordercontrolPääkaupunkiseudun rajatarkastuksia voidaan lisärahoituksen turvin vahventaa ja komennuksiin perustuvista tilapäisjärjestelyistä luopua. Rajaliikenteen hallinnan kehittämistoimet suunnitellaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2013 tulossuunnittelussa.

Rajaliikenteen hallintaan myönnetty lisärahoitus ei vaikuta Rajavartiolaitoksen 28 miljoonan euron sopeuttamisohjelman säästötarpeisiin.

Kehyspäätöksen mukaan hallitus jatkaa päätöksen myötä myös julkisten tietovarantojen avaamista. Muun muassa Ilmatieteen laitoksen sää- ja tutkatietoja luovutetaan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tietojen avaaminen auttaa kehittämään liikennejärjestelmää palvelevampaan ja asiakaslähtöisempään suuntaan.