Kilpailuviranomainen hyväksyi Flybe Nordic -yrityskaupat

Flybe Finlandin ATR-potkuriturbiinikone.Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt Finnairin osakkuusyhtiön Flybe Nordic AB:n osakkeita koskevan kaupan. Lopullisesti kaupan odotetaan toteutuvan helmikuussa.

Finnair tiedotti kaupan aiesopimuksesta 7. tammikuuta 2015. Kaupan toteutuessa Flybe UK Ltd:n 60 %:n osuus siirtyisi StaffPointille ja  Oy G.W. Sohlberg Ab:lle (GWS). Uudet omistusosuudet olisivat kauppojen jälkeen seuraavat: Staffpoint 45 %, GWS 15 % ja Finnair 40 %. Kaupan odotetaan toteutuvan helmikuun alkupuolella.

Kauppa ei KKV:n selvitysten perusteella estä merkittävästi tehokasta kilpailua alalla. Kilpailulain mukainen puuttumiskynnys ei siten ylittynyt. KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia ja se julkaista vasta niiden poistamisen jälkeen.

Flybe Nordic omistaa kokonaan suomalaisen tytäryhtiönsä ja alueellisen lentämisen operoinnista vastaavan Flybe Finlandin osakekannan. Flybe Finland operoi tällä hetkellä Finnairin puolesta lentoja Helsingistä useisiin kotimaan ja Euroopan kohteisiin sopimuslentämisenä. Flybe Finland lentää lisäksi omalla riskillään viiteen kotimaan kohteeseen sekä Tarttoon Virossa ja Norrköpingiin Ruotsissa.

Finnair ja Flybe aloittivat yhteistyönsä vuonna 2011, jolloin yhtiöt perustivat Flybe Nordic -yhteisyrityksen. Flybe omisti yhtiöstä 60 prosenttia ja Finnair 40 prosenttia.

Finnair_tails_smallFlybe Finland aloitti codeshare-lentojen operoimisen elokuussa 2011 ATR 72 -koneilla ja kahdella Embraer 170 -koneella. Lokakuun 28. päivä vuonna 2012 yhteistyö laajeni koskemaan Euroopan liikennettä Embraer 190 -koneilla sopimuslentoina, ja Flybe Finland on sittemmin operoinut noin kolmasosaa Finnairin Euroopan liikenteestä.

Finnair ilmoitti marraskuussa 2014 pyrkivänsä löytämään yhtiölle uuden enemmistöomistajan ja liiketoimintamallin, joka mahdollistaisi alueellisen lentämisen kehittämisen taloudellisesti kestävällä tavalla.

Lue myös: