Kiristyneet rajaliikennerajoitukset hiljensivät Helsinki-Vantaan - vain noin 1200 matkustajaa vuorokaudessa

IMG-20200909-WA0011Valtioneuvoston asettamat ja 27. tammikuuta voimaan tulleet rajanylitysliikenteen kiristyneet rajoitukset näkyivät Helsinki-Vantaalla edelleen vähentyneinä matkustajamäärinä. Tiukentuneet maahantulorajoitukset johtivat myös käännytysten määrän kasvuun.

Valtioneuvosto pyrki tiukentamillaan rajoituksilla vähentämään maahantuloa merkittäväsi. Tällä hetkelle maahantulo työssäkäynnin perusteella on rajoitettu vain välttämättömään, eli yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävään työhön.

Lisäksi myös tiettyjen erityisryhmien on mahdollista saapua maahan. Erityisryhmät kattavat muun muassa kulttuurin, urheilun ja elinkeinoelämän. Elinkeinoelämän osalta tällaisia tehtäviä ovat erityisesti toimialan elpymisen, uuden kasvun, alueellisen talouden tai pitkän aikavälin toimintaedellytysten turvaamiseksi välttämättömät tehtävät.

Vaikutukset näkyivät covid-19 -pandemian muutenkin hiljentämällä lentoasemalla, kun matkustajamäärät vähenivät entisestään. Fintrafficin mukaan Helsinki-Vantaalla oli 1. helmikuuta 24 saapuvaa lentoa ja 29 lähtevää lentoa.

Suomenlahden merivartioston toimesta tarkastetun lentoliikenteen kokonaismatkustajamäärä Helsinki-Vantaan lentoasemalla viikon 4 aikana eli tiukentuneiden rajoitusten voimaantuloviikolla oli noin 8 500 henkilöä. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 1200 matkustajaa vuorokaudessa.

Edeltävällä viikolla vuorokautinen matkustajamäärä oli keskimäärin 1400. Viikolla 2 matkustajia oli vuorokaudessa keskimäärin 1500. Vuoden 2021 ensimmäisellä viikolla sekä vuoden 2020 kahdella viimeisellä viikolla matkustajia oli yhteensä noin 36 600 henkilöä eli noin 1740 matkustajaa vuorokaudessa.

Vielä lokakuussa 2020 Helsinki-Vantaan vuorokautinen matkustajamäärä oli noin 5000 matkustajaa. Normaaliaikana ennen pandemiaa Finnair ja muut lentoyhtiöt kuljettivat Suomen päälentoaseman Helsinki-Vantaan kautta noin 60000-70000 matkustajaa vuorokaudessa.

Raja_nose_ARR_alueSisärajaliikenteen osalta eli muista Schengen-valtioista Suomeen saapuvan liikenteen matkustajamäärissä oli havaittavissa laskua edelliseen viikkoon nähden. Viikon 4 aikana Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Suomeen saapui 3778 henkilöä muista Schengen -valtioista. Edellisviikolla matkustajia oli 5845. Sisärajaliikenteen matkustajavolyymien lasku johtui voimaan astuneista rajanylitysliikenteen rajoitusten muutoksista.

Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteessä eli muualta kuin Schengen-valtioista saapuvan liikenteen osalta matkustajamäärät sen sijaan kasvoivat hieman. Ulkorajaliikenteessä Suomeen saapui Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta viikolla 4 yhteensä 2641 henkilöä. Viikkoa aiemmin määrä oli 2358 henkilöä.


Yhä useampi maahantulija käännytettiin rajalta

Sisärajavalvonnan yhteydessä tehtyjen rajatarkastusten jatkotoimenpiteinä Suomenlahden merivartioston Helsingin rajatarkastusosasto käännytti viikon 4 aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhteensä 56 henkilöä.

Raja_logo_2Käännytysten pääasiallisena syynä oli saapuminen Suomeen muussa kuin 27. tammikuuta voimaan tulleessa valtioneuvoston päätöksen mukaisessa tarkoituksessa.

Ulkorajaliikenteen rajatarkastusten seurauksena Helsinki-Vantaan lentoasemalla evättiin kymmenen henkilön maahanpääsy.

Viikkoa aiemmin Schengen-alueelta saapuvien osalta käännytettiin 22 henkilöä ja non-Schengen-alueen osalta maahanpääsy evättiin seitsemältä.

 Suomenlahden merivartiosto jatkaa sisärajavalvonnan palauttamisen toimeenpanoa voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 25. helmikuuta 2021 asti.


Maahansaapuvien matkustajien ohjaaminen vapaaehtoiseen covid-19-testiin jatkuu

Suomenlahden merivartiosto jakaa Helsinki-Vantaan lentoasemalla rajatarkastusten yhteydessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronaohjeistusta. Helsinki-Vantaan lentoasemalla jatkettiin kaikkien Suomeen saapuvien matkustajien ohjaamista vapaaehtoiseen COVID-19 -testaukseen.

Koronaliivi_1THL:n mukaan kaikille matkustajille, jotka saapuvat Suomeen maista, joissa koronailmaantuvuus on suurempi kuin 25/100 000 kahden viikon aikana, suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia. Karanteenia voi lyhentää covid-19 -testeillä. 

 Suosituksena on matkustajan käynti testissä rajalla, ellei hänellä ole todistusta 72 tuntia aiemmin otetusta testistä. Jos hän on Suomessa yli 72 tuntia, hänen tulisi hakeutua toiseen koronatestiin, kun maahantulosta on kulunut 72 tuntia.

Lue myös: