Korkean tason konferenssi pyrkii edistämään uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä

 Taivas_1Korkean tason toimijat osallistuvat 8. helmikuuta 2021 Alankomaiden järjestämään uusiutuvia lentopolttoaineita koskevaan High Level Conference on Synthetic Aviation Fuels -etäkonferenssiin. Tilaisuuteen osallistuu ilmailualan toimijoita ja ministereitä useasta EU:n jäsenvaltiosta. Konferenssin yhteydessä annetaan ministeritason yhteislausunto lentoliikenteen kestävistä polttoaineista.


Avauspuheenvuoron etäkonferenssissa pitää Alankomaiden infrastruktuuriministeri Cora van Nieuwenhuizen. EU-tasolta mukaan on mm. liikennekomissaari Adina Valean ja ilmailualan toimijoista KLM, SkyNRG sekä polttoainetoimittajat Neste ja Shell. Suomen puheenvuoron etäkonferenssissa pitää liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Suomi pitää erittäin tärkeänä uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäämistä päästöjen vähentämiseksi. Politiikkatoimia tarvitaan mahdollisimman pian, jotta lentoliikenteen ennakoitu päästöjen kasvu ei vaarantaisi 2030-tavoitteiden saavuttamista.

"Synteettisistä sähköpolttoaineista tulee ennen pitkää merkittävä tekijä lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä. Nyt on aika edistää niiden kehitystä ja tuotantoa", toteaa ministeri Harakka.

"On kuitenkin tärkeää, että ennen sähköpolttoaineiden tuloa käytämme täysimittaisesti niitä vaihtoehtoisia polttoaineita, joita meillä on jo nyt. Markkinoilla on saatavilla uusiutuvia polttoaineita, joilla lentoliikenteen päästöjä voidaan vähentää jopa 90 prosenttia", jatkaa Harakka.

Ministereiden yhteislausunnossa tuetaan Euroopan komission tavoitetta lisätä kestävien lentopolttoaineiden kysyntää ja tarjontaa EU:ssa. Yhteislausunnon allekirjoittaneet jäsenmaat kannattavat myös ReFuelEU Aviation –aloitetta uusiutuvien lentopolttoaineiden ja sähköpolttoaineiden käytön edistämiseksi.

Uusiutuvat lentopolttoaineet kuten biopolttoaineet ja P2X-polttoaineet voivat vähentää merkittävästi lentokoneiden päästöjä. Nykyisin tätä potentiaalia ei kuitenkaan ole juurikaan hyödynnetty, sillä tällaiset polttoaineet edustavat vain 0,05% lentokoneiden kokonaiskulutuksesta.

Suomalainen Neste on maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen toimittaja, jolla on jo nykyisin jakelu- ja yhteistyösopimuksia ympäri maailmaa.

Neste on lisäksi mukana VTT:n vetämässä hankkeessa, jossa  tähdätään sähköpolttoaineiden valmistuksen kaupallistamiseen (Sähköpolttoaineista puhutaan kansainvälisesti myös termillä e-fuels ja niiden tuotannosta yleisesti nimillä power-to-liquids (PtL) tai power-to-X (PtX).

Tätä tutkimushanketta täydentävät AW-energy, Helen, Carbon ReUse, Kleener, Agco Power, ESL Shipping, Meriaura Group, ABB ja Ineratec. Yrityskonsortio kattaa kokonaisuudessaan kaikki arvoketjun osapuolet teollisten kaasujen talteenotosta sähköntuotantoon, polttoaineiden valmistukseen ja logistiikkaan sekä liikennepolttoaineiden käyttäjiin maa-  ja vesiliikenteessä. Tulevaisuudessa ratkaisu voisi olla myös lentoliikenteen käytössä.

Lue myös: