Koronaviruspandemian vaikutukset näkyivät raskaina Finnairin luvuissa - tappiota jo yli 400 miljoonaa euroa

Finnair_tail_2Koronaviruspandemia vaikutti edelleen raskaasti liiketoimintaan, jonka vertailukelpoinen liiketulos oli vuoden alusta lukien 432,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Finnair jatkaa uudelleenrakennussuunnitelmansa mukaisesti kustannussäästöjä sekä oman pääoman ja kassan vahvistamistoimia. Suomen poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset näkyivät kaikissa Finnairin luvuissa.

"Pandemian vaikutukset jatkuivat raskaina kolmannella vuosineljänneksellä. Matkustusrajoitukset, jotka erityisesti Suomessa ovat poikkeuksellisen tiukat, johtivat siihen, että aiemmista suunnitelmistamme poiketen operoimme edelleen rajallista verkostoa koko vuosineljänneksen ajan. Tämä näkyi matkustajamäärissä, liikevaihdossa ja tuloksessa", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnairin matkustajamäärä laski tammi-syyskuussa 71,2 prosenttia ollen 3,2 miljoonaa, kun vuotta aiemmin oli kuljetettu 11,1 miljoonaa matkustajaa. Samalla aikavälillä tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 67,2 prosenttia ja matkustajakäyttöaste oli 66,6 prosenttia.

Matkustajamäärä laski edelleen vuoden kolmannella neljänneksellä eli heinä-syyskuussa oleen  88,9 prosenttia normaalia alhaisempi. Matkustajia oli vain puoli miljoonaa aiemman 4,1 miljoonan sijaan eli vain noin reilut 5500 päivässä Vuoden kolmannen neljänneksen osalta tarjotut henkilökilometrit (ASK) laskivat 86,8 prosenttia ja matkustajakäyttöaste oli ainoastaan 38,7 prosenttia.

Liikevaihto laski 68,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 727,2 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli kolmen vuosineljänneksen kohdalla 2 322,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos oli 432,4 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin tulos oli positiinen 131,7 miljoonaa euroa.

KOlmannen neljänneksen osalta Finnairin liikevaihto laski 88,7 prosenttia vertailukaudesta ja oli 97,4 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin liikevaihto oli Q3:lla 865,4 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liiketulos oli 167,0 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin tulos oli postiivinen 100,7 miljoonan euron verran.

 

Pandemian aikana valonpilkahduksen on tuonut rahtiliiketoiminta, jonka osalta kysyntä jatkui vahvana. Sen tukemana Finnair kykeni avaamaan Aasian-reittilentoja. Rahdin osuus liikevaihdosta pysyi normaalia merkittävämpänä.

"Jatkoimme katsauskauden aikana rahoitusasemamme ja oman pääomamme vahvistamistoimia. Uudelleenrahoitimme aiemman 200 miljoonan euron hybridilainamme, toteutimme yhden A350-lentokoneen myynti ja takaisinvuokraus -järjestelyn sekä nostimme toisen 200 miljoonan euron erän 600 miljoonan euron TyEL-lainastamme. Kassamme onkin edelleen varsin vahva ja taseemme terve", kertoi Manner.

Finnair on edennyt pysyviä kustannussäästöjä koskevan ohjelmansa toteuttamisessa hyvin ja on myös identifioinut uusia säästömahdollisuuksia.  Yhtiö julkistikin nostavansa pysyvien, vuosittaisten kustannussäästöjen tavoitetta  nyt jo 140 miljoonaan euroon vuoden 2022 alusta alkaen verrattuna vuoteen 2019. Aiempi säästötavoite oli 100 miljoonaa euroa.

"Säästöjä haetaan kaikista kulueristä. Varaudumme eri toimin siihen, että koronanjälkeisestä markkinasta tulee erittäin kilpailtu", arvioi Manner.

"Saimme päätökseen yhteistoimintaneuvottelut ja vastaavat keskustelut Suomen ulkopuolella. Näitä seuraavat yhteensä noin 700 työpaikan vähennykset ovat erittäin valitettavia ja finnairilaisille raskaita. Vuoden alkuun verrattuna Finnairin henkilöstömäärä vähenee nämä toimet mukaan lähes 1 100:lla. Työpaikkansa menettäville olemme rakentaneet kumppaneidemme kanssa NEXT-ohjelman, jonka tavoitteena on auttaa uudelleentyöllistymistä", avasi Manner ikäviä irtisanomisia, jotka jäivät kuitenkin arvioitua vähäisemmiksi. 

"Yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella vähentyvien työpaikkojen määrä oli jonkin verran alustavaa arviota pienempi, mikä johtui osin henkilöstömme kanssa solmituista sopimuksista, joilla saavutamme osin pysyviä, osin väliaikaisia säästöjä. Haluan lämpimästi kiittää säästösopimuksiin osallistuneita työntekijäryhmiä joustavuudesta sekä yhteen hiileen puhaltamisesta Finnairin tulevaisuuden rakentamiseksi. Lokakuussa ilmoitimme kannustinohjelmasta, joka sen tavoitteiden toteutuessa palkitsee onnistuneesta uudelleenrakennuksesta ne henkilöstöryhmät, joiden kanssa sovittiin pysyvistä säästöistä", kiitteli Manner.

Asiakkaille palautettu yli 400 miljoonaa euroa

Finnair on maksanut asiakkailleen COVID-19-tilanteen takia perutuista lennoista lippupalautuksia helmi-syyskuussa yli 400 miljoonaa euroa. Palautushakemussuma on nyt purettu ja hakemusten käsittelyaika on palannut lähes normaaliksi.

"Jäljellä olevien palautusten arvioidaan olevan 40 miljoonaa euroa, joten ne eivät enää tulevaisuudessa kuormita liiketoiminnan rahavirtaamme merkittävällä tavalla. Ilahduttavaa on myös se, että asiakastyytyväisyyttä mittaava nettosuositteluindeksimme oli tällä poikkeuksellisella katsauskaudella ennätyskorkea 56. Asiakkaamme ovat saamamme palautteen perusteella olleet erityisen tyytyväisiä tarjoamaamme terveysturvalliseen matkustusympäristöön, johon olemme panostaneet", kertoi Manner.


Rajallinen verkosto talvikaudella kattaa vain reilut 50 kohdetta

"Talvikaudella liikennöimme edelleen melko rajallista verkostoa, sillä tiukat matkustusrajoitukset ovat vaikuttaneet merkittävästi kysyntään. Lanseerasimme lokakuussa Suomessa vastuullisen matkustamisen kampanjan, jolla haluamme muistuttaa, että matkailutoimialalla on merkittävä kansantaloudellinen ja työllistävä vaikutus. Suomen matkailutoimiala työllistää yli 140 000 ihmistä ja kyse on heidän ja heidät työllistävien yritysten tulevaisuudesta", kertoi Manner.

"Näkyvyys markkinaan on nyt poikkeuksellisen lyhyt. Finnair on kuitenkin osana uudelleenrakennussuunnitelmaansa kehittänyt ketteriä prosesseja, joiden avulla se sopeuttaa toimintaansa nopeasti muuttuvaan ympäristöön. Koko alamme tarvitsee yhtenäisiä ja selkeitä Euroopan-laajuisia matkustusrajoituksiin liittyviä linjauksia ja testauskäytäntöjä, jotta niin alan toimijat kuin matkustajatkin pystyvät paremmin suunnittelemaan toimintaansa", päätti Manner.

 

Koko vuosi jatkuu raskaasti tappiollisena

Jatkuneiden tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi Finnair arvioi, että vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan neljännellä vuosineljänneksellä samaa suuruusluokkaa kuin toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä.

Finnairin eläkesäätiön ehtoihin liittyvät sääntömuutokset on hyväksytty ja näillä sekä muilla mahdollisilla vastaavilla muutoksilla odotetaan olevan merkittävä positiivinen kertaluonteinen vaikutus Finnairin neljännen vuosineljänneksen liiketulokseen. Niillä ei ole vaikutusta arvioituun vertailukelpoiseen liiketulokseen.

Yhtiön tämänhetkisten arvioiden mukaan liikevaihto sekä kapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laskevat vuonna 2020 yli 70 % vuoteen 2019 verrattuna.

Finnair päivittää tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä.

Lue myös: