Kuluttajajärjestöiltä EU:n laajuinen valitus 17 lentoyhtiön viherpesukäytännöistä

BEUC_lentoyhtiotEuroopan kuluttajajärjestö (BEUC) ja sen 22 jäsentä 18 eri Euroopan maasta ovat jättäneet valituksen Euroopan komissiolle ja kuluttajansuojayhteistyön CPC-verkostolle (Consumer Protection Cooperation) tuomiten 17 eurooppalaisen lentoyhtiön harhaanjohtavat ilmastoväitteet. BEUC:n lentoyhtiölistalla ovat Air Baltic, Air Dolomiti, Air France, Austrian, Brussels Airlines, Eurowings, Finnair, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS, Swiss, TAP, Volotea, Vueling, Wizz Air. Näistä lentoyhtiöistä valtaosa toimii myös Suomessa.

BEUC:n teettämän oikeudellisen analyysin mukaan harhaanjohtavat ilmastoväitteet rikkovat EU:n sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaa lakia. Kuluttajajärjestöt vaativat, että EU tutkii asian ja pyytää asianomaisia lentoyhtiöitä sekä koko alaa lopettamaan väitteiden esittämisen, jotka antavat kuluttajille vaikutelman, että lentäminen olisi ympäristön kannalta kestävä tapa matkustaa.

”On täysin selvää, että lentomatkailu aiheuttaa merkittävän ja kasvavan osuuden kasvihuonekaasupäästöistä. Tämän tiedon valossa on uskomatonta, että lentoyhtiöt saavat vapaasti houkutella kuluttajia ilmastoystävällisillä viesteillä, kuten ”CO2-kompensoitu” tai ”CO2-neutraali”. Kehotamme viranomaisia puuttumaan tähän kuluttajia vakavasti harhaanjohtavaan käytäntöön", kommentoi BEUC:n apulaispääjohtaja Ursula Pachl.

Kuluttajajärjestöiden hampaissa ovat mm. väite, että lentäminen olisi kestävää, vaikka se ei ole sellaiseksi muuttumassa lähitulevaisuudessa. Kilpailu- ja kuluttajansuojaviranomaisten tulisi lisäksi pyytää lentoyhtiöitä hyvittämään maksut niiden asiakkaille silloin, kun lentoyhtiöt ovat harhaanjohtaviin väitteisiin perustuen ehdottaneet kuluttajille ylimääräisten ”vihreiden” maksujen maksamista.

BlacklabeledBEUC:n jäsenet ovat tunnistaneet lukuisia esimerkkejä kuluttajille kohdistetuista harhaanjohtavista väitteistä. Tälläinen on mm. väite, jonka mukaan ylimääräisten hyvitysten maksaminen voisi ”tasata”, ”neutralisoida” tai ”kompensoida” lennon hiilidioksidipäästöjä. Tosiasiallisesti väite on viheellinen.  Järjestöjen mukaan kompensointitoimien ilmastohyödyt ovat erittäin epävarmoja, kun taas lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöjen aiheuttamat haitat ovat taatut.

Lentoyhtiöt johtavat järjestöjen mukaan kuluttajia harhaan veloittaessaan heiltä korkeampia maksuja edistääkseen uusiutuvien lentopolttoaineiden (SAF, Sustainable Aviation Fuel) kehittämistä.

Tällaiset polttoaineet eivät järjestöjen mukaan ole markkinavalmiita, ja äskettäin hyväksytyssä EU:n lainsäädännössä asetetaan erittäin alhaiset tavoitteet sille, kuinka paljon kestävää polttoainetta tulisi sisältyä lentokoneiden polttoaineseokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnes kestäviä polttoaineita on saatavilla laajalti – 2030-luvun jälkeen – edustavat ne parhaimmillaan vain pientä osuutta lentokoneiden polttoainetankeissa.

Myös väitteet lentomatkailun olemisesta ”kestävää”, ”vastuullista” ja ”vihreää”, ovat järjestöjen mukaan petollisia. Lausunnon mukaan mikään ilmailualan käyttämistä strategioista ei tällä hetkellä pysty estämään kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä. Sen takia onkin tärkeää lopettaa näiden väittämien esittäminen, sillä lentoliikenteen lisääntyessä päästöt jatkavat kasvuaan tulevina vuosina.

”Maksatpa sitten vihreän hinnan tai et, lentosi synnyttää silti ilmastolle haitallisia kaasuja. Ilmailun hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävistä teknisistä ratkaisuista ei ole tulossa lähiaikoina laajamittaista todellisuutta, joten lentämisen kuvaaminen kestävänä liikennemuotona on puhdasta viherpesua. Lentoyhtiöiden pitäisi viipymättä lopettaa harhaanjohtavan mielenrauhan tarjoaminen kuluttajille aikana, jolloin monet haluavat matkustaa kestävämmin", jatkoi Bach.

”Kuluttajakysynnän siirtäminen kestävämpiin liikennemuotoihin on ratkaisevan tärkeää päästöjen vähentämiseksi. Lentoyhtiöiden on lopetettava antamasta kuluttajille virheellinen vaikutelma siitä, että he valitsevat kestävän liikennemuodon. Lisäksi päättäjien on pyrittävä löytämään ratkaisuja, jotka tarjoavat kuluttajille luotettavia, houkuttelevia ja kestäviä vaihtoehtoja, kuten laadukkaampia kaukojunayhteyksiä", päätti Bach.

Valituksessa mukana olevat BEUC:n jäsenjärjestöt: TestAchats/TestAankoop (Belgia); Асоциация Активни потребители (Bulgaria); Forbrugerrådet Tænk (Tanska); CLCV ja UFC-Que Choisir (Ranska); Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (Suomi); EKPIZO (Kreikka); Tudatos Vásárlók Egyesülete (Unkari); Altroconsumo (Italia); Forbrukerrådet (Norja); Fundacja Konsumentów ja Federacja Konsumentów (Puola), DECO (Portugali), Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (Slovakia), Zveza potrošnikov Slovenije (Slovenia), ASUFIN, CECU ja OCU (Espanja) ja Sveriges Konsumenter (Ruotsi) sekä Vzbv (Saksa). Tunnistetuille lentoyhtiöille on lähetetty asiasta laillisia varoituksia.