Lentokorvausyritys Airhelp arvioi kuluttajien hyötyvän merkittävästi uudesta matkapakettilaista

Lomalle_1Uusi valmismatkalain korvaava laki matkapalveluyhdistelmistä tulee voimaan heinäkuussa 2018. Lentokorvausyritys Airhelpin arvion mukaan uusi matkapakettilaki hyödyttäisi kuluttajia jopa 430 miljoonalla eurolla. Suomen Kuluttajavirasto esitteli muutoksia tammikuisilla Matkamessuilla.

Muutosten myötä kuluttajille tulee aiempaa parempi peruutusoikeus sekä mahdollisuus hakea korvausta lomanautinnon menetyksestä. Taustalla on vuodenvaihteessa mukaan lainsäädäntöön otettu EU:n matkapakettidirektiivi. Se myötä saatetaan alaa koskevat säännökset ajan tasalle ja vastaamaan verkkokaupan kehittymisen myötä muuttuneita matkailumarkkinoita.

Kuluttajien kannalta muutokset vaikuttavat 1 heinäkuuta 2018 jälkeen varattaviin matkoihin. Kilpailu- ja Kuluttajaviraston mukaan vanha lainsäädäntö kulkee uuden rinnalla melko pitkään, sillä esimerkiksi keväällä 2018 talveksi 2019 varattuun matkaan sovelletaan vielä vanhaa valmismatkalakia.

Oikeusministeriön mukaan muutoksella pyritään saattamaan samoilla markkinoilla samantyyppisiä palveluyhdistelmiä tarjoavat elinkeinonharjoittajat kilpailullisesti tasa-arvoiseen asemaan.

Valmismatkalain korvaava uusi laki matkapalveluyhdistelmistä koskee tilanteita, joissa kuluttaja ostaa yhteishintaan kuljetuksen (esimerkiksi lennot) ja majoituksen tai muun lisäpalvelun (esimerkiksi autonvuokrauksen tai retken). Tällöin kyseessä on niin sanottu matkapaketti, joka korvaa entisen valmismatka-termin.

Lentomatkustajia korvausasioissa auttava AirHelp näkee, että muutos vahvistaa kuluttajanoikeuksia huomattavasti. Lakiasioista yhtiössä vastaavan Christian Nielsenin mukaan uudistuksen myötä matkanjärjestäjien ja muiden palveluntarjoajien velvoitteet lisääntyvät aivan uudelle tasolle. Yhtiön mukaan valmismatkalain korvaaminen uudella matkapakettilailla vähentää EU-alueen kuluttajille aiheutuvia kustannuksia noin 430 miljoonalla eurolla vuodessa.

”Iso muutos on matkustajien tiedottamista koskevat uudet asetukset. Tiedonantovelvollisuuden nojalla matkustajien on nyt saatava ymmärrettävät tiedot pakettilomasta ja siihen liittyvästä kuluttajansuojasta. Vastuullisen osapuolen tunnistaminen selkiytyy, sillä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa paketin järjestäjän on ratkaistava ongelma, jos jokin menee pieleen. Lisäksi jäsenvaltiot voivat päättää, että myös jälleenmyyjä, eli usein matkatoimisto, on tällöin täysin vastuussa. Tämä pätee myös varausvirheisiin”, kertoo AirHelpin Nielsen.

”Järjestäjä on velvollinen avustamaan vaikeuksissa olevaa matkustajaa, esimerkiksi silloin, kun tämä tarvitsee terveydenhuoltoa. Kuluttaja on oikeutettu rahat takaisin -takuuseen ja kotiinpalautukseen esimerkiksi tapauksissa, joissa paketin järjestäjä joutuu konkurssiin.”

Myös kuluttajien oikeudet lentomatkojen peruuttamiseen vahvistuvat selkeästi. Peruutus on ennen lähtöä maksuton, jos kohdemaassa vallitsee luonnonkatastrofi, sota tai muunlainen vakava tilanne. Pakettimatkustajat voivat myös peruuttaa lomansa, vaikkei tällaista erikoisolosuhdetta olisikaan, maksamalla kohtuullisen peruutusmaksun. Samaten vahvistuu oikeus paketin siirtämiseen toiselle matkustajalle.

 ”Ja jos valmismatkan hinta nousee yli kahdeksalla prosentilla sopimuksenteon hetkestä, matkustajalla on oikeus peruuttaa matka kuluitta. Tämä tekee hinnoista aiempaa ennakoitavampia”, arvelee AirHelpin Nielsen.

Lue myös aikaisempi uutisemme matkapakettilaista: