Lentoliikenteen sidosryhmät evästivät lentoliikennestrategian laatijoita

lvm2_logoLiikenne- ja viestintäministeriössä on ryhdytty valmistelemaan lentoliikennestrategiaa. Siinä selvitetään Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä ja arvioidaan Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta. Laaja joukko lentoliikenteen asiantuntijoita kokoontui Helsingissä 30. lokakuuta Säätytalolle pohjustamaan lentoliikennestrategian valmistelua.

Lentoliikenneseminaarissa kuultiin lentoyhtiöiden, Finavian ja alueiden näkemyksiä lentoliikenteen kehittämiseksi. Erityisesti pienten lentoasemien kuten Kemin ja Seinäjoen edustajat näkivät suuria vaikeuksia toimivien yhteyksien aikaansaamisessa nykyoloissa.

Liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö Minna Kivimäki toi avauspuheenvuorossaan esiin lentoliikenteen merkityksen osana koko liikennejärjestelmää. Kivimäki kertoi uudenlaisen liikennepoliittisen ajattelun ja tekemisen ohjaavan koko liikennepolitiikan valmistelua. Kehittämisen keskipisteenä ovat käyttäjien tarpeet ja pitkäjänteisyys.

Seminaarin puheenvuoroissa korostuivat erityisesti eri liikennemuotojen yhteensovittaminen, kotimainen ja kansainvälinen saavutettavuus ja Finnairin Aasian liikenteen merkitys lentoliikenteen kehittämisessä. Samalla muistutettiin alan suuri merkitys kansantaloudelle sekä työllisyydelle.

Uhkina nähtiin nopeasti muuttuva kansainvälinen toimintaympäristö sekä polttoaineen korkea hintataso. Myös kiiristyvät ympäristövaatimukset ovat osa toimintakenttää.

Lentoliikennestrategiaa valmistellaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti jatkuvassa vuoropuhelussa alan kanssa. Seuraava laaja sidosryhmäseminaari järjestetään 23.1.2013.

Lentoliikennestrategian on määrä valmistua vuoden 2014 loppuun mennessä. Väliraportti annetaan vuoden 2013 loppuun mennessä.

 

Lentoliikennestrategian nettisivu

Lue myös: