Maahantulosäännösten voimassaolo jatkuu - uusia poikkeuksia testi- ja todistusvelvollisuuteen

korona_kaytava_2Tasavallan presidentti vahvisti tartuntatautilain muutoksen perjantaina 15. lokakuuta 2021. Se jatkoi tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevia säännöksiä, jotka mm. ehkäisevät ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen. Todistus- ja testivaatimus poistuu tietyistä maista Suomeen saapuville. Lakimuutoksen hyväksymisen myötä Tulli voi jatkossa antaa virka-apua terveystodistusten tarkastamisessa.

Tartuntatautilain väliaikaisesti voimassa olevilla maahantulosäännöksillä pyritään suojelemaan väestön terveyttää ehkäisemällä ulkomaista alkuperää olevien koronavirustartuntojen leviämistä Suomeen. Samankaltaisia terveysturvallisuustoimia on käytössä useissa EU-maissa. Uusi lakimuutos tulee voimaan 16. lokakuuta 2021.

koronarokotetarkastus_4Suomeen saapuvilta vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneiltä henkilöiltä edellytetään edelleen joko todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronavirusrokotussarjasta, joka on saatu vähintään seitsemän vuorokautta ennen Suomeen saapumista tai ennen Suomeen saapumista enintään 72 tuntia ennen tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta koronavirustestistä.

Maahantulijat, joilla on todistus ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisen tuloksen osoittavasta luotettavasta koronavirustestistä tai ensimmäisestä koronavirusrokoteannoksesta, tulee käydä toisessa testissä 72–120 tunnin kuluessa maahantulosta. Vaihtoehtoisesti henkilön tulee käydä koronavirustestissä Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 72-120 tunnin kuluessa. 

Ilman Covid-19 -tautia koskevaa todistusta maahan saapuvan on osallistuttava rajapisteelllä järjestettävään covid-19 -testiin. Mikäli sellaista ei rajanylityspaikassa ole mahdollista tehdä on maahantulija velvollinen ottamaan testin 24 tunnin kuluessa saapumisesta. Lisäksi voimassa on velvoite toisesta testissä 72-120 tunnin kuluessa.

Velvollisuus esittää todistus ja osallistua testiin ei koske henkilöitä, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana ennen Suomeen saapumistaan oleskelleet vain sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jossa koronavirustaudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä.

koronarokotetarkastus_2Näistä maista ja alueista säädetään valtioneuvoston asetuksella, jossa määritelty koronavirustaudin ilmaantuvuusluku perustuu kokonaisarvioon. Siinä on otettu huomioon maan eri alueiden erot. Asetus tulee voimaan 16. lokakuuta 2021 ja on voimassa 31. joulukuuta 2021 saakka. Asetusta voidaan kuitenkin päivittää, jos epidemiologinen tilanne muuttuu.

Asetuksen mukaan todistusta tai koronavirustestiä ei edellytetä henkilöltä, joka on viimeisen 14 vuorokauden aikana ennen Suomeen saapumistaan oleskellut vain Bhutanissa, Hongkongissa, lndonesiassa, Intiassa, Japanissa, Kiinassa, Kuwaitissa, Macaossa, Saudi-Arabiassa, Taiwanissa, Uudessa-Seelannissa, Vatikaanissa tai Norjan Etelä-Varangin, Kaarasjoen, Omasvuonon, Raisin tai Tenon kunnassa.

Tulli_hihamerkkiLähtömaiden ilmaantuvuusluku on alle 25 tapausta per 100 000 kahden viikon ajanjaksolla eikä positiivisten covid-19 -testien prosenttiosuus ole suurempi kuin Suomen eri alueilla raportoitu positiivisten testien osuus. Lisäksi muuntuneet viruskannat eivät saa aiheuttaa uhkaa epidemian leviämiseksi. Kokonaisarvioinnissa huomioidaan myös rokotekattavuus.

Tartuntatautilakiin lisättiin myös pysyvästi virka-apua täydentävää sääntelyä. Säännökseen lisätään Tulli virka-apuviranomaiseksi. Muutos mahdollistaa sen, että Tulli voi antaa virka-apua terveystodistusten tarkastamisessa.

Lue myös: