Maavoimien helikopterit harjoittelevat merellistä toimintaa läntisellä meri- ja rannikkoalueella 16.-20.11.

UTJR_NH90_merelläUtin jääkärirykmentin helikopteripataljoona harjoittelee toimintaan läntisellä meri- ja rannikkoalueella 16. - 20. marraskuuta. Merialueella voi harjoituksen aikana havaita ainakin NH90-helikoptereita.

Utin jääkärirykmentin helikopterien lentotoiminta liittyy helikopteripataljoonan lentomiehistöjen koulutukseen merellisissä olosuhteissa. 

Helikopteripataljoona ylläpitää ympärivuorokautista päivystysvalmiutta muiden viranomaisten tukemiseksi. Virka-apuvalmiuteen kuuluvat myös meripelastustehtävät.