Malmin lentoaseman ystävät ry antoi vastaselityksensä korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Malmi_opaste_1Malmin lentoaseman ystävät ry on antanut vastaselityksensä korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) 10. elokuuta 2018. KHO antoi valitusluvan Helsingin yleiskaava-asiaan toukokuussa 2018. Aiemmassa hallinto-oikeuden (HO) antamassa oli jopa todettu lentokentän toiminnan päättyneen vaikka se on yhä operaatiomäärältään Suomen toiseksi suurin lentokenttä.

Helsingin kaupunki on antanut KHO:lle oman lausuntonsa yleiskaavasta tehdyistä valituksista. Helsinki-Malmin lentoaseman osalta KHO on pyytänyt vastaselitystä asiaan Malmin lentoaseman ystävät ry:ltä.

MLY on antanut vastaselityksensä KHO:lle 10. elokuuta 2018. Kaupunki on esittänyt valitusten tutkimatta jättämistä niiltä osin, kuin ne kohdistuvat päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen. MLY:n kertoo sen tekemän valituksen olevan kokonaisuutenaan laillisuusperusteinen.

MLY huomauttaa valituksessaan mm. että valtioneuvoston päätös, jonka perusteella se siirtää omat toimintonsa pois alueelta, on eri asia kuin päätös lentotoiminnan lakkauttamisesta. Valtio ei ole päättänyt siviililentotoiminnan lakkauttamisesta. “Julkisen talouden suunnitelma 2015-2018” on oikeushierarkiassa lakia, asetusta, myönnettyä lentopaikan pitolupaa tai myönnettyä ympäristölupaa alempiarvoinen päätös.

Mikäli korkein hallinto-oikeus katsoisi tulevassa päätöksessä, että
voimassa olevan ympäristöluvan suoja toiminnan jatkuvuudelle voi lakata hyväksyttyyn “julkisen talouden suunnitelmaan” perustuen, oli MLY:n mukaan tällaisella päätöksellä jopa merkittävä ja pysyvä oikeusvaikutus kaikkien ympäristöluvan haltijoiden oikeuksiin.

MLY:n antama vastaselitys kokonaisuudessaan (PDF-tiedosto).
 

Vilkas lentoasema ja merkittävä kulttuuriperintökohde
 
Malmi_ilmasta_2016Helsingin kaupungin Malmin lentoasemalle suunnitellun asuntotuotannon arvioidaan viivästyvän vuosilla. Lentotoiminta Suomen toiseksi vilkkaimmalla kentällä jatkuu edelleen.

Malmin lentokenttäyhdistyksen alaisuudessa toimivan lentopaikan vuokrasopimus on nykyisellään voimassa vuoden 2019 loppuun saakka.

Kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostra Finland valitsi Helsinki–Malmin lentoaseman Suomen uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi jo vuonna 2015. Heinäkuussa 2018 Ympäristöministeriö ja Museovirasto kertoivat Malmin lentoaseman olevan mukana suomalaisten antamalla listalla UNESCO:n maailmanperintökohteeksi.

Museovirasto muodostaa annetuista ehdotuksista kansallisen aieluettelon, joka toimitetaan Unescon maailmanperintökeskukselle. Suomen päivitettyyn aieluetteloon valintaan korkeintaan neljä kulttuuri- tai luonnonperintökohdetta.

Unescon maailmanperintösopimuksen tavoitteena on yleismaailmallisesti arvokkaimman kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttäminen ja hoitaminen ihmiskunnan yhteisenä perintönä.
 

Malmin lentoaseman ystävät ry pyrkii säilyttämään ainutlaatuisen kulttuurikohteen ja myös siihen, että Helsinki sallisi lentotoiminnan jatkumisen Malmin lentoasemalla. Helsingin kaupungilla on kaavoittajana iso vastuu kovassa kehitysvaiheessa olevan ilmailun osalta pääkaupungin alueella.

Lue myös: