Matkustajien ja tavaroiden kuljettamista droneilla selvitetään pohjoismaisessa yhteistyössä

Katla_dronePohjoismaat yhdistävät voimansa edistääkseen miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvaa tavaroiden ja matkustajien kuljetusta. The Nordic Drone Initiative (NDI) raivaa tietä uusille kestäville liiketoimintamalleille, joita voisivat olla mm. lentotaksit, autonomiset kuriiripalvelut tai uudet matkailualan konseptit.

NDI-hankkeen tavoitteena on edistää miehittämättömillä ilma-aluksilla toteutettavien vähäpäästöisten liikennepalvelujen kehittämistä Pohjoismaissa ja tukea Pohjoismaiden tavoitetta olla digikauden johtava kestävien liiketoimintamallien kehittäjä. Matkustaja- ja pakettitoimituksiin tarkoitettuja droneja koskevat ennusteet osoittavat, että markkinat tulevat kasvamaan merkittävästi seuraavien kymmenen vuoden aikana.

The Nordic Drone Initiative -hanketta johtaa Ruotsin RISE (RISE Research Institutes of Sweden AB), ja siihen kuuluu 16 kumppania neljästä Pohjoismaasta.

RE_drone_1Ruotsista ovat mukana RISEn lisäksi Katla Aero, Flypulse, Kista Science City, Mainbase, LFV ja Region Östergötland. Suomesta mukana ovat VTT, Bell Rock Advisors, Robots Expert ja Business Tampere. Norjasta hankkeeseen osallistuvat NORCE, Nordic Edge, UAS Norja ja Drone Nord ja Tanskasta Gate21.

Hankkeen viiteryhmään kuuluvat myös lennonvarmistusyhtiöistä Norjan Avinor ja Suomen ANS Finland.

Hankkeessa mukana oleva Katla Aero kehittää Katla 250 -tavarakuljetusdronea, jonka on määrä olla tarjolla vuoden 2021 aikana. Yhtiön kehitysohjelmassa on myös kaksipaikkainen Katla 700 -lentokone, jonka se arvioi tulevan markkinoille vuoden 2025 paikkeilla.

"Pohjoismaissa olosuhteet ovat hyvin samanlaiset sään, infrastruktuurin, markkinoiden ja säädösten osalta. Yhdessä voimme olla kehityksen kärjessä ja mahdollistaa yrityksille drooneilla toteutettavien kestävien liikenneratkaisujen kehittämisen", sanoo Tor Skoglund Ruotsin RISE-tutkimuslaitoksesta.

volocopter_AIRMAP_UTMVTT tuo projektiin jäätymisen estoon, parannettuun akkutekniikkaan sekä polttokennoihin liittyviä teknisiä ratkaisuja koskevan asiantuntemuksensa.

Projektiin liittyy myös alailmatilan lennonjohtomääritelmä U-Spacen ratkaisujen edistäminen Pohjoismaissa, mikä luo edellytyksiä tehokkaaseen ja turvalliseen dronejen hyödyntämiseen erilaisissa ilmatiloissa.

"VTT on hyvin innostunut The Nordic Drone Intiative -hankkeesta, joka kokoaa yhteen droonien kestäviä liikkumisratkaisuja kehittäviä toimijoita. Voimme yhdessä ottaa teknologiakehityksessä huomioon Pohjoismaille tyypilliset maantieteelliset, väestö- ja sääolot", kertoo VTT:n erikoistutkija Robin Berglund.

 NDI-hankkeen tavoitteet

  • Määrittää ja arvioida, miten miehittämättömiä ilma-aluksia voitaisiin käyttää kuljetussektorilla mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi yhteiskunnalle, liiketoiminnoille ja ympäristölle.
  • Kartoittaa miehittämättömien ilma-alusten pohjoismainen ekosysteemi ja tämän teknologian tarjoamat mahdollisuudet.
  • Osallistua miehittämättömien ilma-alusten teknologian kehittämiseen pohjoismaisissa sääolosuhteissa.
  • Ehdottaa sellaisia laki- ja asetusmuutoksia, jotka mahdollistavat miehittämättömillä ilma-aluksilla tapahtuvat kuljetukset ja sekä laajan mittakaavan toiminnot.
  • Luoda pohja jatkuvalle tutkimukselle ja innovoinnille sekä kansainvälisen yhteistyön kehittämiselle.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Nordic Network for Electric Aviation -hankkeen (NEA) kanssa, jonka puitteissa suunnitellaan sähkötoimisilla ilma-aluksilla toteutettavia lyhyitä ja pitkiä kuljetuksia.

Lue myös: