NREP ja Pontos mukaan kehittämään Helsinki-Vantaan lentokentän ja Aviapoliksen aluetta

Aviapolis_1NREP Oy:n hallinnoima rahasto ja Pontos Oy ovat sopineet Finavia Oyj:n kanssa omistus- ja rahoitusjärjestelystä, jossa Finavian tytäryhtiön LAK Real Estate Oy:n omistuspohja laajenee. Järjestelyllä edistetään Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen ja Aviapoliksen kokonaisvaltaista kehitystä.

Solmitun järjestelyn myötä kiinteistöyhtiö LAK Real Estate Oy:n uusiksi omistajiksi tulevat Finavian lisäksi NREP:n hallinnoima kiinteistösijoitusrahasto ja sijoitusyhtiö Pontos. Finavian omistusosuus on järjestelyn jälkeen 49 %, NREP:n 31 % ja Pontoksen 20 %.

Osapuolet ovat solmineet hankkeen aiesopimuksen kesällä 2017. Sen tavoitteena oli etsiä vuoden 2017 aikana omistus- ja rahoitusratkaisua, joka mahdollistaisi Finavian tytäryhtiön LAK Real Estate Oyj:n omistamien kiinteistöjen kehittämisen ja Aviapolis-alueen kehityksen vauhdittamista.

LAK Real Estate saa kaupan avulla omistajikseen sitoutuneen valtio-omistajan rinnalle kaksi kokenutta kiinteistöalan toimijaa, joiden ydinliiketoimintaa on kiinteistöjen kehittäminen pitkäaikaisen pääoman avulla.

Järjestelyllä on kaksi päätavoitetta, joista ensimmäinen on tavoite parantaa lentoasema-alueen välittömässä läheisyydessä olevien LAK:n omistamien rakennusten liiketoimintaa sekä edistää lentoasema-alueen kehitystä tukemaan voimakkaasti kasvavaa lentoliikennettä.

Toisena tavoitteena halutaan on edistää Aviapoliksen tonttimaan kehitystä. Aviapolis on Vantaan kaupungille strateginen kehityskohde, ja järjestely tuo alueen kehittämiseen merkittävästi uusia resursseja ja pääomaa kahden uuden sitoutuneen toimijan myötä.

Aviapolis_tekstiAviapoliksen pitkän aikavälin tavoite on yli 200 000 kerrosneliömetriä asuin-, toimisto- ja palvelurakentamista. Lyhyen aikavälin tavoitteena on rakentaa Aviapoliksen länsipäähän asuntoja ja ostoskeskus yhden korttelin alueelle sekä laajentaa pohjoisosan toimistorakentamista.

”Aviapolis on ainutlaatuinen ja kansainvälinen lentokenttäkaupunki, jonka keskeinen sijainti on tehnyt siitä yhden pääkaupunkiseudun eniten kasvavista yritysalueista. Tämä on meille hieno mahdollisuus päästä mukaan dynaamisen lentokenttäalueen kehittäjäksi”, sanoo NREP:n osakas Mikko Räsänen.

”Olemme hyvin tyytyväisiä saadessamme tuoda omaa osaamistamme Vantaalle strategisesti tärkeälle lentoasema-alueelle. Haluamme yhdessä NREP:n kanssa varmistaa, että LAK:lla on riittävät resurssit alueen kehittämiseen nopeassa aikataulussa”, toteaa Pontoksen toimitusjohtaja Timo Kokkila.

Helsinki-Vantaan lentokenttäalueella on tällä hetkellä noin 20 000 työpaikkaa, ja määrän arvioidaan kasvavan entisestään. Omistusjärjestely tukee koko Aviapolis-alueen kehittymistä sekä Helsinki-Vantaan lentokenttäalueen kehittyvää asemaa eurooppalaisen lentoliikenteen solmukohtana.

”Nyt solmittu yhteistyö parantaa Vantaan Aviapoliksen kehitysmahdollisuuksia kansainvälisesti arvostetuksi lentokenttäkaupungiksi. Lentokenttien ja niiden lähialueiden yhteinen kehitystyö kaupunkien uusiksi keskuksiksi on kaupunkisuunnittelun nouseva trendi. Nyt solmittu sopimus mahdollistaa entistä paremmin Aviapolikselle asetettujen tavoitteiden toteuttamisen Vantaan kasvun keskuksena”, toteaa Vantaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Lue myös: