Pormestariehdokas Vapaavuori: Vaikea nähdä Malmin säilyvän ilmailukäytössä

Jan_VapaavuoriPormestariehdokas Jan Vapaavuori julkisti avoimen kirjeen Malmin lentokentän ystäville. Hän nostaa kirjoituksessaan hattua Malmin lentokentän puolustajille heidän tekemästään kovasta työstä. Vapaavuori kuitenkin toteaa, että ettei voisi pormestarina laittaa päätä pensaaseen ja on hyvin vaikea nähdä Malmin säilyvän ilmailukäytössä

Jan Vapaavuori toteaa kirjeessään kuitenkin ettei ole sataprosenttisen varma siitä, että aikanaan tehdyt ja toteutukseen etenevät päätökset ovat olleet oikeita. Pormestarin tehtävänä hän kuitenkin näkee tarpeen nousta puoluepolitiikan yläpuolelle ja olla kaikkien helsinkiläisten palveluksessa.

"Kaupunki kasvaa koko ajan. Kaavoitus vie aikansa. Kaupungilla tulisi olla koko ajan ”varastossa” iso määrä kaavareserviä, jotta se edes jotenkin voisi omin toimin vaikuttaa seudun asuntotilanteen helpottamiseen. Asuntotuotanto kuuluu kaupungin perustehtäviin, ilmailutoiminta ei, oikein tai väärin", kirjoittaa Vapaavuori.

"On hyvin vaikea nähdä, että Malmi voisi enää, kaiken jo päätetyn jälkeen, säilyä ilmailukäytössä. Jotta tämä olisi edes teoriassa mahdollista, monen vaikeasti toteutuvan ehdon tulisi täyttyä", täsmentää Vapaavuori.

"On realismia todeta, että asiassa tullaan etenemään sitä polkua, jota kohta 20 vuotta on johdonmukaisesti kuljettu. Jos joku riittävän korkea valtiovallan edustaja riittävän vakavissaan asiasta haluaa keskustella, olen kuitenkin siihen mahdollisena tulevana pormestarina tietenkin aina valmis", jättää Vapaavuori vielä mahdollisuuden lentotoiminnan jatkumiselle.

Vapaavuori.net: Avoin kirje Malmin lentokentän ystäville