Ryanair palaisi Turkuun, jos valvontamaksun 20 senttiä per matkustaja korotus perutaan

Ryanair Boeing 737Ryanair pitää itseään Euroopan ainoana todellisena halpalentoyhtiönä. Tänään 7. marraskuuta se ilmoitti palauttavansa kaikki neljä reittiään Turkuun, mikäli maksukorotukset perutaan. Ryanair kertoi lokakuussa lopettavansa lentämisen Turusta kokonaan lentoliikenteen valvontamaksujen nousun vuoksi.

Jo elokuussa yhtiö tiedotti pitävänsä taukoa liikenteessään talvikaudella. Ryanair arvioi lennättävänsä Turun kautta jopa 100 000 matkustajaa vuodessa. Tämä liikenne olisi yhtiön arvion mukaan luonut jopa 100 työpaikkaa Turun seudulle.

Ryanair toteaa keskiviikkoisessa tiedotteessaan: "Ilmoituksen seurauksena Finavia yritti harhauttaa turkulaisia väittämällä, että reittien lakkautuksen syynä oli niiden huono kaupallinen menestys." Tämä ei Ryanairin mukaan pidä paikkansa.

Ryanair kertoo tiedotteessaan useissa neuvotteluissa ilmoittaneensa Finavialle, että se lakkauttaa Turun reitit, mikäli valvontamaksuun ei saada sopua. Muussa tapauksessa Ryanair siirtää Turun kapasiteettinsä, matkustajat ja työpaikat jollekin muulle Euroopan halpalentokentälle, jossa matkustajia ei veroteta yhtä paljon.

“Ryanair palaa Turkuun, jos maksukorotukset perutaan," kommentoi Ryanairin viestintäpäällikkö Stephen McNamara poikkeuksellisesti suomenkielisessä tiedotteessa.

"Ryanairin ensimmäinen kausi Turussa oli menestys; lentokentän matkustajamäärät nousivat 25% ja kaikkien neljän reitin käyttöasteet ylittivät Ryanairin odotukset. Jos maksukorotukset perutaan, Ryanair palaa Turkuun ja jatkaa liikennöintiä Barcelonaan, Brysseliin, Lontooseen ja Malagaan”, McNamara vakuuttaa.

Ongelmalliseksi Ryanairin kannalta asian tekee se, että kyseessä on lakiin perustuva maksu, jota ei ole kovin helppo markkinatilanteen mukaan säädellä. Matkustajakohtaisen valvontamaksun korotuksesta yhdestä eurosta 1,20 euroon vuonna 2012 ei siis ole vastannut lentoasemaa operoiva Finavia, vaan liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Finavia tosin kerää rahat, jotka tilitetään Trafin toiminnan kustannuksiin. Vuonna 2012 arvioidaan varoja koko lentoasemaverkostosta kertyvän noin 10,5 miljoonaa euroa.

Valvontamaksujen tuotoilla kustannetaan niitä Trafin tehtäviä, joita ei rahoiteta valtion talousarviosta tai ei voida maksuperustelain perusteella rahoittaa suoritemaksuilla. Tällaisia ovat mm. asematasotarkastusten suorittaminen, poikkeamahavaintojen käsittely ja matkustajien oikeuksiin liittyvät valvontatehtävät.

Maksu perustuu lakiin lentoliikenteen valvontamaksusta (1249/2005). Se on nyt 1,20 euroa / matkustaja. Tämä summa peritään jokaisesta lentoasemilta lähteneestä vähintään kaksivuotiaasta matkustajasta.

Maksuvelvollinen on lentoaseman pitäjä. Maksu peritään vain 20 000 euroa ylittävältä osalta. (uutinen päivittynyt)

 

Ryanairin tiedote

Lue myös: