Saab ja VTT laajentavat tutkimusyhteistyötä - käynnissä useita ilmailuhankkeita

labra tiukka 2Saab investoi miljoona euroa strategiseen yhteistyöhön Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Saab kertoo lisäinvestoinnin tukevan VTT:n kanssa kesäkuussa 2019 solmittua tutkimusyhteistyösopimusta, joka sisältää huoltovarmuuskriittistä teknologiaa koskevia tavoitteita.

Saab ja VTT ovat jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä monien uusimpien teknologioiden parissa, esimerkiksi lentokonemateriaaleja, liitoksia, osakokoonpanojen testaamista, 3D-tulostukseen perustuvan valmistustekniikan sovelluksia ja tutkatutkimusta koskevissa hankkeissa.

Saabin päätös investoida miljoona euroa kahdenvälisiin hankkeisiin VTT:n kanssa vuosina 2021–2022 antaa yhtiön mukaan poikkeuksellisen mahdollisuuden yhteistyölle ja uusille innovaatioille.

”Keskinäisen luottamuksen ja yhteisten tavoitteiden ansiosta olemme aiemmissa hankkeissa saaneet erinomaisia tuloksia. Sen vuoksi olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme syventää yhteistyötämme ja jatkaa Saabin tarpeita vastaavien ratkaisujen kehittämistä”, VTT:llä Saabin asiakkuudesta vastaava Aslak Siljander sanoo.

Yhteistyöhön kuuluu monia hankkeita, jotka keskittyvät uudenaikaiseen lentokone-elektroniikkaan, uuden sukupolven sensori- ja kvanttiteknologiaan, lentokoneen rakenteiden kestävyyteen, uusiin valmistusmenetelmiin ja virtuaalitodellisuuden toimintoihin. Jotkin hankkeet ovat jo käynnissä.

”Suomessa on maailman johtavia asiantuntijoita meille tärkeillä aloilla. Sen vuoksi Saab on viime vuosina investoinut voimakkaasti laajentaakseen toimintaansa Suomessa. Kumpaakin osapuolta hyödyttävä yhteistyö VTT:n kanssa laajentaa entisestään paikallisen tutkimus- ja kehitystoimintamme ekosysteemiä ja tuo maailmanluokan osaamista niin Gripenin kuin muidenkin järjestelmien kehittämiseen. Tämä tuo myös lisää resursseja innovaatiotyöhön Suomessa”, kertoo Saabin Aeronautics-liiketoiminta-alueen johtaja Jonas Hjelm.

”Saab on yksi maailman johtavista puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöistä, ja heidän kanssaan voimme työskennellä kriittisten teknologioiden kehittämisen ja ylläpitämisen eturivissä. Yhdessä voimme kehittää huippunykyaikaisia strategisia kykyjä, jotka tuovat lisäarvoa niin Pohjoismaissa kuin muuallakin maailmassa”, kommentoi VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara.

labra tiukkaVTT-yhteistyön lisäksi Saab on myös Aalto-yliopiston strateginen kumppani. Tällä hetkellä tämä kumppanuus käsittää yli 30 tutkijaa, jotka työskentelevät kymmenessä tekoälyyn, sensoriteknologiaan ja hydroakustiikkaan keskittyvässä tutkimushankkeessa.

Vuonna 2018 Saab perusti Tampereelle teknologiakeskuksen, joka on osa Saabin maailmanlaajuista tuotekehitysorganisaatiota. Keskuksessa työskentelee tällä hetkellä yli 50 elektronisen sodankäynnin kykyjen ja taistelunjohtojärjestelmien kehittämiseen keskittynyttä insinööriä, ja keskuksen laajentuminen jatkuu edelleen.