SAS:n ja Blue1:n tulos tappiolle

SAS_tail_1SAS ryhmän vuoden 2011 tulos painui tappiolle Spanairin konkurssin aiheuttamien 1,7 miljardin Ruotsin kruunun alaskirjausten takia. Vuosi 2012 näyttää myös entistä haasteellisemmalta.


SAS ryhmän vuoden 2011 tulos ennen veroja jäi reilut 2 miljardia kruunua pakkaselle liikevaihdon ollessa 41,412 MSEK:iä. Yhtiön matkustajamäärä kasvoi kahdella miljoonalla hengellä eli noin 7,8 prosentilla.

Vuonna 2011 SAS valittiin Euroopan täsmällisemmäksi lentoyhtiöksi ja yhtiö aloitti Internet-palveluiden tarjoamisen lennoillaan ilmaiseksi. Yhtiö ilmoitti avaavansa 21 uutta reittiä kesäkaudelle maaliskuusta 2012 alkaen. Vuoden 2011 aikana SAS onnistui vähentämään yksikkökustannuksiaan 3,7 prosentilla ilman polttoaineen hinnannousun vaikutusta. SAS:n tulos ennen kertaluontoisia eriä oli positiiviinen mutta yhtiö joutui tekemään isot 1,7 miljardin kruunun alaskirjaukset Spanairin ajauduttua konkurssiin ja päätyi lopulta tappiolle.

Widerøe plussalle, Blue1 ei

SAS:n tytäryhtiö Widerøe teki 3775 MSEK:in liikevaihdolla historiallisen hyvän 435 miljoonan kruunun tuloksen. Blue1 puolestaan suoriutui alle odotusten ja teki 1658 MSEK:in liikevaihdolla erittäin negatiivisen 482 miljoonan kruunun tappion. Vuoden 2012 alusta alkaen Blue1:n tuloksia ei enää kerrota erikseen vaan ne liitetään suoraan SAS:n tulokseen.


Vuosi 2012 näyttää entistä haastellisemmalta

SAS arvioi vuoden 2012 entistä haasteellisemmaksi maailmantalouden heikon kehityksen ja polttoaineen hinnannousun takia. Yhtiö aikookin nopeuttaa uutta 4Excellence strategiaansa ja viiden miljadin kruunun säästötoimet toteutetaan vuosina 2012 ja 2013. Strategian mukaisia toimia ovat 300 henkilön vähentäminen hallinnosta sekä työntekijäjärjestöjen sitoutuminen miljardia kruunua vastaaviin säästötoimiin vuosina 2012 ja 2013. Heikon 2012 ensimmäisen neljänneksen myötä sen parempaa tulosta ei odoteta koko kuluvalta vuodeltakaan.

SAS ryhmän avainluvut:
• Liikevaihto: MSEK 41,412 (41,070)
• Matkustajamäärä: kasvua 2.0 miljoonaa (7.8%)
• Tulos ennen veroja ja kertaluontoisia eriä: MSEK 94 (-444)
• EBT liikevaihdosta ennen kertaluontoisia eriä: 0.2% (-1.1%)
• Tulos ennen veroja: MSEK -1,629 (-3,069)
• Kauden tulos: MSEK -1,687 (-2,218)
• Osakekohtainen tulos: SEK -5,13 (-7,79)
•Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle ettei osinkoa jaeta vuodelta 2011.