STM esittää Pirkanmaan maakunnalle vastuuta ensihoidon ilmailupalvelun järjestämisestä

EC145_FH50_HEMS_1Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle säädösehdotukset, jotka liittyvät ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämiseen sote-uudistuksessa. Niiden mukaan ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisvastuu keskitettäisiin Pirkanmaan maakunnalle.

Nykyisin osa vaativimmasta tehohoitotasoisesta ensihoidosta on järjestetty kuudesta tukikohdasta toimivilla lääkärihelikoptereilla. Niiden toiminnasta vastaa viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin (Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit) omistama osakeyhtiö FinnHEMS Oy.

Tämä ensihoidon ilmailupalvelun järjestämisvastuu ehdotetaan keskitettäväksi Pirkanmaan maakunnalle. STM:n mukaan sijoitusta puoltaisi Pirkanmaan alueella toimii merkittävä turvallisuus-ja ilmailualan keskittymä sekä ilmailualan koulutusta.

Samalla FinnHEMS Oy siirrettäisiin kokonaan Pirkanmaan maakunnan omistukseen ja yhtiöstä ja sen tehtävistä säädettäisiin lainsäädännössä. Kaikki maakunnat olisivat kuitenkin edelleen vastuussa ensihoitopalveluiden järjestämisestä.

FinnHEMS:in toiminta jatkuisi nykyisen laajuisena, jollei toimintaa erikseen päätettäisi laajentaa tai supistaa. Nykyisin merkittävimmät katve-alueet ovat Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaasekä Etelä-Karjalan alueilla.

Valtio rahoittaa lääkärihelikopteritoimintaa noin 30 miljoonalla eurolla. Ehdotuksen mukaan nykyinen valtion suora rahoitus kanavoitaisiin osaksi maakuntien yleiskatteellista rahoitusosuutta.

Pirkanmaan maakunnalle säädettäisiin oikeus laskuttaa maakuntia ilmailupalveluiden järjestämisestä siten, että laskutusperusteet jakaantuisivat kiinteään osaan (väestön maantieteellinen saavutettavuus) ja tehtäväkohtaiseen laskutukseen. Ehdotukset tulisivat voimaan maakunta- ja sote-uudistuksen myötä vuoden 2020 alusta.

FinnHEMSillä on kilpailutuksen perusteella sopimukset kahden lentoyhtiön kanssa. Nykyisten operaattoroiden Babcock Scandinavia Air Ambulance Ab:n ja Skärgårdhavets Helikoptertjänst Ab:n kanssa lentosopimukset voimassa alkuvuoteen 2022 saakka.

Säädösehdotus on lausunnolla 9. huhtikuuta 2018 asti ja siitä järjestetään myös erillinen kuulemistilaisuus. Tarkoituksena on antaa esitys eduskunnalle huhtikuun aikana.