Suomen Ilmailumuseo tallentaa Malmin lentoaseman arkipäivää

Malmi_liikennetta_1Suomen Ilmailumuseo tallentaa kuluvana kesänä Helsinki-Malmin lentoaseman toimintakulttuuria jälkipolville. ”Malmi ilmailee 2015” –hankkeessa dokumentoidaan riippumattomasti ja monipuolisesti lentoaseman arkipäivän toiminnot.

Malmin lentoaseman toiminnallinen historia on pitkä, kattaen niin liikenneilmailun aikakauden kuin 1950-luvun jälkeisen ajan koulutus-, viranomais- ja harrastusilmailun keskuksena.

Tallennustyö kattaa Finavian palvelut sekä viranomais-, koulutus- ja muun yritystoiminnan. Projektissa tullaan tarkastelemaan myös ilmailun harrastustoimintaa kerhotasolla.

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Lentoasemaa on dokumentoitu aiemminkiin. Viimeksi kattava haastattelututkimus tehtiin keväällä 2007. Tuolloin se teki Helsingin yliopiston kansatieteen kenttäkurssi. Kahdeksassa vuodessa kentälle on tullut kuitenkin uusia toimijoita, monen entisen lähtiessä.

Projektin näkyvin osa, kenttätyöt, suoritetaan heinä-elokuussa 2015

Museon suorittamassa nykyhetken tallentamisessa, nykydokumentoinnissa, korostuvat ei-esineellisen tallentamisen muodot kuten valokuvaus, audiovisuaalinen tallennus, haastattelututkimus sekä keskiössä olevien ilmailun prosessien mahdollisimman tarkka mallintaminen jälkipolville.  Malmin tapauksessa olennaista on eri toimijoiden suhde itse lentoasemaan.

Valokuvat, videot ja kertomukset tukevat yhtenäisen kuvan luomista Malmista lentoasemayhteisönä. Hankkeen kokemuksia ja loppuraporttia hyödynnetään myöhemmin vastaavien hankkeiden organisoinnissa muilla lentoasemilla.

Dokumentointiprojektista saatava aineisto tallennetaan Suomen Ilmailumuseon kokoelmiin käytettäväksi näyttely-, tutkimus- ja julkaisukäyttöön sekä ulkoiseen viestintään.

Malmi_opaste_1Projektia ohjaa museon kokoelma-amanuenssi Tapio Juutinen alaisuudessaan käytännön kenttätöistä ja materiaalin tallennuksesta vastaava projektisihteeri Sonja Leppänen. Projektiin käytetään soveltuvasti myös vapaaehtoistyövoimaa.

Syyskuun lopussa päättyvä hanke on saanut Suomen Ilmailuliiton tukisäätiön rahoitusta vuonna 2015. Lentoasemainfrastruktuurin tallentaminen kuuluu Suomen Ilmailumuseon Museovirastolle ilmoittamiin tavoitteisiin valtakunnallisena ilmailun erikoismuseona kaudella 2015-2018.

Malmi ilmailee 2015 -facebook -sivusto