Suomen ja Venäjän välinen lentoliikenne uudelle pohjalle

Suomen ja Venäjän liikenneministerit Merja Kyllönen ja Igor Levitin allekirjoittivat maiden välistä lentoliikennettä huomattavasti vapauttavan muutospöytäkirjan 26. syyskuuta Moskovassa.

Sopimuksen muutos poistaa sopimuksesta käsitteen kansallinen lentoyhtiö eli jatkossa Venäjän ja Suomen välistä lentoliikennettä harjoittavan yrityksen ei tarvitse olla suomalaisessa omistuksessa. Jatkossa riittää, että lentoyhtiön pitää olla sijoittunut Suomeen ja että sillä on paikallisten määräysten mukaan myönnetyt liikenne- ja lentotoimintaluvat.

EU:n tuomioistuimen päätöksen johdosta EU:n jäsenmaiden ja Venäjän kahdenväliset lentoliikennesopimukset tulee osittain neuvotella uudelleen.

Joulukuussa 2010 sovittiin, että Suomi ja Venäjä aloittavat nämä neuvottelut. Nyt allekirjoitetulla pöytäkirjalla Suomesta tuli ensimmäinen valtio, jonka kanssa Venäjä on sopimuksen uudistanut. Tätä sopimusta voidaan käyttää neuvottelujen pohjana Venäjän ja muiden EU-maiden välillä.

Sopimuksen muutos myös mahdollistaa useamman kuin yhden lentoyhtiön nimeämisen kahden kaupunkiparin väliselle reitille. Lisäksi sopimusmuutos poistaa lentoyhtiöiden väliset pakolliset kaupalliset sopimukset.
"Olen tyytyväinen siihen, että lentoliikennesopimuksen muutos saatiin viimein allekirjoitettua. Uudistettu sopimus mahdollistaa aikaisempaa monipuolisemmat lentoyhteydet Suomesta Venäjälle ja päinvastoin. Uskon, että tulevaisuudessa tämä palvelee kuluttajia", liikenneministeri Merja Kyllönen sanoo.

Sopimuksen muutoksella pyritään myös lentoturvallisuuden parantamiseen, sillä se selkeyttää ja kiristää lentokoneiden tekniseen tarkastamiseen liittyviä käytäntöjä.

Tapaamisen yhteydessä ministerit allekirjoittavat myös aiepöytäkirjan, jossa maat sitoutuvat älyliikenteen ja informaatioteknologian kehittämiseen maat yhdistävällä liikenneverkolla.