Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY antoi lakkovaroituksen

ATC_HKTWRSuomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY on tänään 4.7.2011 antanut lakkovaroituksen koskien jäseniään kaikilla Finavia Oyj:n toimipaikoilla. Lakko alkaessaan toteutuisi pistelakkoina ruuhkatuntien aikana 19.7.2011 alkaen.

Työtaistelutoimien taustalla on työehtosopimusneuvottelut, joita on käyty tammikuusta lähtien ja yhteisymmärrys on saavutettu lähes kaikilta osin. Muutamien kohtien osalta ei kuitenkaan kovista ponnisteluista ja hyvästä neuvotteluilmapiiristä huolimatta löydetty yhteisymmärrystä.