Suomi avasi koronarajoitusten exit-suunnitelmaa - työmatkustaminen avautuu osin toukokuussa

KoronaExit_MarinPääministeri Sanna Marin esitteli Suomen exit-strategiaa pois koronapandemian rajoituksista ja vaiheittaista siirtymistä kohti normaalia elämää. Matkailua avataan vähitellen työmatkaliikenteen osalta ja rokotepassit tulevat osaksi matkailua. Finnair on todennut Suomen exit-suunnitelman olevan myös Finnairin exit-suunnitelma.

Suomen exit-suunnitelma sisältää rajoitustoimien purkamisen periaatteet, epidemiologiset edellytykset, tavoiteaikataulun ja vaiheet, joissa rajoitukset puretaan. Kyseinen suunnitelma käy seuraavaksi läpi laajan lausuntokierroksen. Julkaistu suunnitelma ei sisällä elinkeinopoliittista jälleenrakentamissuunnitelmaa vaan sen aika on hallituksen mukaan myöhemmin. Suomessa on toteutettu useita tukitoimia, jota hallituksen mukaan jatketaan edelleen.

"Suomi avataan kesää kohti", kertoi pääministeri Sanna Marin lehdistötilaisuudessa.

Julkistettu suunnitelma koronarajoitusten purkamisesta on käytännössä työkalu rajoitusten hallittuun ja vaiheittaiseen purkuun. Se toimii pääministeri Marinin mukaan näkymänä niin kansalaisille kuin yrityksillekin. Marin totesi myös, että tilanne yhä vakava eikä rajoituksia voi purkaa huolettomasti tai ennenaikaisesti. Kesän hän arvioi kuitenkin olevan huomattavasti edellistä normaalimpi.

Suomi aikoo purkaa rajoituksia tilanteen sallimissa rajoissa. Arviointia tehdään kokonaisharkintana, joka perustuu käytössä olevaan tutkimustietoon sekä erilaisiin mallinnuksiin.

Julkistettuun tavoiteaikatauluun tehdään tarvittaessa muutoksia. Kokonaistilannetta tarkastellaan kahden viikon välein ja tautitilannetta päivittäin. Jos tilanne paranee nopeammin niin myös rajoituksia puretaan nopeammin, mutta vastaavasti myös kiristetään tilanteen heikentyessä.

Epidemiatilanne katsotaan vakaaksi kun tartuntamäärä 50 tapausta 100 000 kohti kahden viikon ajanjaksolla, sekä testaaminen on sujuvaa ja testatuista positiivisten tulosten osuus on alle 1,5 prosenttia.

Tämän hetkisen näkemyksen mukaan valmiuslakien soveltaminen voisi päättyä huhtikuussa.

KoronaExit_1Toukokuussa purettaisiin alueellisia toimia, joka mahdollistaisi mm. museoiden avaamisen. Tuolloin sallittaisiin myös työmatkaliikenne EU-alueella. Riskiryhmät ovat arvioiden mukaan saaneet 1. rokoteannoksen toukokuussa.

Kesäkuussa purettaisiin lisää kokoontumisrajoituksia, jotka sallisivat rajoitetusti yleisötilaisuuksien järjestämistä.

Tämän hetken arvioiden mukaan tavoitteena on avata touko-kesäkuussa rajayhteisöjen liikenne, työmatkaliikenne sekä perheiden ja sukulaisten matkustaminen EU:n sisärajaliikenteessä. Sisärajavalvonnan päättäminen kokonaan on mahdollista, kun aikuisväestö on rokotettu riittävän laajasti ja epidemiatilanne on vakaa. Tämän hetken arvio on kesäkuussa.

Maahantuloa Suomeen on rajoitettu ja rajavalvonta on ollut palautettuna sisä- ja ulkorajoilla 17.3.2020 lähtien. Nykyiset päätökset ovat voimassa 30. huhtikuuta saakka. Sisärajavalvontaa jatketaan kuitenkin, kunnes korvaavat terveysturvatoimet ovat käytössä.

Työikäisten rokotekattavuuden arvioidaan olevan ensimmäisen annoksen osalta yli 50% kesäkuussa.

Heinä- ja elokuussa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia lievennettäisin ja poistettaisiin. Myös isompien yleisötilaisuuksien järjestäminen olisi mahdollista siten, että enimmäisyleisömäärä määräytyisi tilaisuutta varten varatun tilan suuruuden ja erityispiirteiden perusteella. Seuraavassa vaiheessa rajoitukset poistettaisiin kokonaan. Tähän vaiheeseen siirryttäisiin heti epidemiatilanteen salliessa.

Työmatkaliikenne kolmansista maista avattaisiin mahdollisesti alkusyksystä eli elokuussa 2021. Muu matkailu kolmansista maista epidemiatilanteen hiipuessa. Kolmansista maista tapahtuvan liikenteen avaamisessa huomioidaan EU:n suositukset ja yhteinen lähestymistapa.

 Heinä-elokuussa työikäinen väestö olisi saanut ensimmäisen rokoteannoksen ja riskiryhmät myös toisen rokoteannoksen.

Hallituksen julkistama rajoitusten purkusuunnitelma antaa hieman näkymiä myös Finnairille. Suomalaisyhtiön lentoliikenneyhteyksien palauttaminen on paljolti kiinni hallituksen toimista ja matkustusrajoitusten helpottamisesta.

"Suomen exit-suunnitelma on käytännössä Finnairin exit-suunnitelma", totesi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner Ylen Ykkösaamussa 31. maaliskuuta 2021.

Rajojen terveysturvallisuusvaatimukset olisivat hallituksen mukaan vielä pitkään osa matkailua. Myös rokotetodistukset tulevat odotetusti osaksi matkailua. Lisäksi Euroopan ns. vihreä passi tulee osaksi matkailua.

 Biontech_koronarokote_1"Rokotekattavuuden arvioidaan saavuttavan Suomessa 70 prosenttia noin heinä-elokuussa, jos maahan saapuvat rokotemäärät pitävät paikkansa ja jos AstraZenecaa voi käyttää osittain", totesi kansliapäällikkö Kirsi Varhila.

Covid-19 -tauti tulee hallituksen arvion mukaan olemaan maailmalla läsnä vielä pitkään ja  myös uudelleenleviämiseen joudutaan varautumaan. Elokuun lopussa tartuntojen määrä saattaa jälleen hiljalleen nousta, kun kontaktit etenkin oppilaitoksissa ja työpaikoilla lisääntyvät.

Syksyn 2020 kaltainen nopea kiihtyminen on kuitenkin epätodennäköistä, jos koko aikuisväestön ja erityisesti nuorten aikuisten rokotuskattavuus on riittävän hyvä ja ihmiset noudattavat terveysturvallisia tapoja.

Hallituksen mukaan vielä syksyllä 2021 ja talvella 2022 tulee suojella riskiryhmiä. Todellinen immuniteetin kesto ja rokotettujen tartuttavuus ovat vielä avoimia asioita. Lisäksi koronavirus voi edelleen liikkua nuoremmassa väestössä.

Hallituksen suunnitelma koronavirusrajoitusten poistamisesta on luettavissa valtioneuvoston julkaisupalvelussa. Siitä pyydetään lausuntoja viikon mittaisella lausunto- ja kommenttikierroksella. Kommentointi on mahdollista kaikille halukkaille otakantaa.fi -palvelussa perjantai-iltapäivästä alkaen 16. huhtikuuta saakka. Kommentit analysoidaan ja niitä hyödynnetään suunnitelman viimeistelyssä.

Lue myös: