Suomi ensi vuodeksi Naton nopean toiminnan joukkojen täydentävään joukkopooliin

kuningas_santahamina_6Suomi osallistuu NATO:n nopean toiminnan joukkojen (NATO Response Force, NRF) täydentävän toiminnan joukkopooliin (Response Forces Pool, RFP) Maavoimien kansainvälisellä helikopteriosastolla (HELOTU) sekä jääkärikomppanialla.
Valmiusaika alkaa 1. tammikuuta 2016 ja se kestää koko vuoden.

Jääkärikomppanian vahvuus on 183 henkilöä ja se koostuu pääasiassa Porin prikaatin kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen saaneista reserviläisistä. Helikopteriosastoon kuuluu neljä NH90- kuljetushelikopteria ja sen henkilöstö on pääasiassa palkattua henkilökuntaa Utin jääkärirykmentistä. Osaston vahvuus on 74 henkilöä.

Nopean toiminnan joukot ovat valmiusaikana 60 vuorokauden lähtövalmiudessa. Porin prikaati ja Utin jääkärirykmentti ylläpitävät joukkojen perustamisvalmiutta ja valmistautuvat lähettämään osastot tehtävään erillisen päätöksen mukaisesti.

Osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaoperaatioon osana NRF-joukkoa edellyttää Suomen kansallista operaatiokohtaista päätöstä ja Naton hyväksyntää.

NRF16 -osallistumisen päämääränä on kehittää Maavoimien suorituskykyjä ja kansainvälistä yhteensopivuutta. Valmiutta ylläpidetään osana Porin prikaatin ja Utin jääkärirykmentin toimintasuunnitelmien mukaista koulutus- ja harjoitustoimintaa.

Helikopteriosaston NRF16 -osallistuminen lääkinnällisellä evakuointikyvyllä on osa Utin jääkärirykmentin ja helikopterijärjestelmän suorituskykyjen kehittämisen kokonaisuutta.

Osallistuminen Naton nopean toiminnan joukkojen täydentävään joukkopooliin kehittää ja ylläpitää puolustusvoimien kriisinhallintatehtävien edellyttämää sotilaallista suorituskykyä ja yhteensopivuutta sekä tukee etenkin reserviläisten osaamisen kehittämistä sekä kotimaan puolustuksen että kansainvälisten tehtävien tarpeeseen.

Osallistumista hyödynnetään edelleen kansallisen puolustuksen kehittämiseen ja kotimaiseen viranomaisyhteistyöhön.

Lue myös: