Trafi julkaisi koosteen ilmailumme turvallisuudesta

purjelento-onnettomuus_otkesIlmailu on monessa suhteessa liikenteen hyvän turvallisuuskulttuurin edelläkävijä, kertoo Trafi ensimmäistä kertaa julkaisemassaan Ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus -koosteessa. Kaikkiaan onnettomuuksien kokonaismäärä laski edellisiin vuosiin verrattuna - valitettavasti harrasteilmailua lukuunottamatta.

Tärkeää ilmailun turvallisuudessa on vaatimustenmukaisuus, mutta se ei pelkästään riitä lentoturvallisuustyön lähtökohdaksi. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyrkiikin aktiivisesti tuomaan riskiperusteista mallia turvallisuusviranomaisen toimintaan.

Tällöin viranomainen ei vain valvo, vaan ilmailun toimijat saavat itse entistä enemmän vastuuta vaatimusten täyttymisen varmistamisesta. Riskit pyritään tunnistamaan ennakolta.

Vuonna 2011 suomalaiset ilma-alukset olivat mukana seitsemässä onnettomuudessa, joissa kuoli kolme henkilöä. Onnettomuuksien kokonaismäärä laski edellisiin vuosiin verrattuna harrasteilmailua lukuunottamatta.

Kotimaisessa kaupallisessa ilmakuljetuksessa ei sattunut yhtään onnettomuutta. Vakavia vaaratilanteita oli yhdeksän. Kuudessa näistä kyseessä oli yksittäinen ilma-alus.

Yleisilmailussa vakavien vaaratilanteiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2011 tapahtui 20 vakavaa vaaratilannetta ja kaksi onnettomuutta.

Harrasteilmailussa vakavia vaaratilanteita tapahtui 15 eli kolme kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Onnettomuuksia tapahtui viisi.

Trafin julkaisemassa Ilmailun turvallisuuden vuosikatsauksessa paneudutaan eri osa-alueiden turvallisuuden tilaan ja ajankohtaisiin niihin liittyviin aiheisiin.

Teema-analyyseissä pohditaan onnettomuuksiin, vaaratilanteisiin ja poikkeamiin johtaneita syytekijöitä ja tuodaan esille turvallisuutta parantavia näkökohtia ja toimenpiteitä.

Katsaus on Trafin mukaan erinomainen tietopaketti kaikille ilmailun turvallisuudesta ja siihen vaikuttavista asioista kiinnostuneille.

 

Suomen ilmailun turvallisuuden vuosikatsaus 2011 Trafin nettisivuilla