Traficom helpotti koronaviruspandemian takia ilmailualan lupakirjojen voimassaolovaatimuksia

medikaali_trafi_2(päivittynyt 28.3. klo 12.10) Liikenne- ja viestintävirasto Traficom otti käyttöön poikkeusmenettelyn, joka helpottaa ilmailu lupakirjavaatimusten ja lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolon jatkamista. Koronapandemia rajoittaa mm. ilmailulääkäreiden vastaanottotoimintaa. Kyseiset poikkeukset koskevat vain Part-ORO -organisaatioita. Muidenkin ilmailulupakirjaluokkien osalta Traficom on tehnyt jatkotoimia, joista tiedotetaan piakkoin.

Traficomin päätös koskee ilmailualalla lennonvarmistushenkilöstön eli lennonjohtajien lupakirjojen merkintöjen väliaikaista jatkamista sekä edellisten ja lentäjien sekä matkustamohenkilöstön lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja  terveydentilatodistusten uusimista poikkeusmenettelyllä. Poikkeusmenettely on käytössä myöa mekaanikkojen lupakirjojen osalta.

"Ensimmäinen prioriteetti oli pitää evakuointilennot ilmassa, lentoyhtiöt toiminnassa sekä turvata Rajavartiolaitoksen sekä lennonvarmistuksen toimintaa", kertoo Traficomin erityisasiantuntija Jani Hottola Lentoposti.fi:lle.

Päätös vaikuttaa lennonjohtajien ja tiedottajien yksikköhyväksyntämerkintöihin. Assessor, STDI ja OJTI merkintöjen voimassaoloihin. Lennonjohtajien ja -tiedottajien kielitaitomerkinnän voimassaoloihin. Kyseisiä lupakirjamerkintöjä voidaan väliaikaisesti jatkaa neljällä kuukaudella 23.3.2020 – 23.11.2020 välisenä aikana.

Ilmailuviranomaisen päätöksen mukaan myös luokkien 1 ja 3 lääketieteellisten kelpoisuustodistusten sekä matkustamomiehistön terveydentilatodistusten voimassaoloaikaa voidaan jatkaa 4 kuukaudella, kuitenkin enimmillään 23.11.2020 saakka.

Edellytyksenä voimassaoloajan jatkamiselle on, että hakijalla on aiemmin myönnetty voimassa oleva lääketieteellinen kelpoisuustodistus/matkustamomiehistön terveydentilatodistus, jossa ei ole muita kuin näköä (VNL, VDL, VML, CCL, VCL) koskevia rajoituksia ja lupakirjan myöntäjävaltio on Suomi.

Voimassaolon jatkaminen tapahtuu Traficomin antamia prosessiohjeita noudattaen. Laboratoriokokeita ja tavanomaista tarkastusta ei edellytetä. Voimassaolon jatkamiseksi hakijan tulee ottaa yhteyttä Traficomin perehdyttämiin ja hyväksymiin ilmailulääkäreihin.

Traficom toivoo, että prosessia hyödyntäisivät vain ne, joille lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassa pysyminen poikkeustilanteen aikana on välttämätöntä.

Lisäksi myös luokka- tai tyyppikelpuutuksen sekä mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa voidaan jatkaa tietyin ehdoin 4 kuukautta tai poikkeusluvan loppuun asti 23.11.2020. Määrävä päivämäärä on se, joka tulee vastaan aiemmin.

Samoin periaattein voidaan jatkaa myös opettajakelpuutuksia ja tarkastuslentäjän valtuutuksia poikkeusluvan loppuun asti, jos kelpuutuksen tai valtuutuksen haltija toimii poikkeuksen piiriin kuuluvaan lentäjien koulutus- tai tarkastustoimintaan.

Poikkeusmenettelyn aikana kielitaitomerkintääkin voidaan jatkaa tarvittaessa poikkeusluvan loppuun asti.

 Traficomin poikkeuksien piirissä ovat myös mekaanikkojen asetuksen (EU) 1321/2014 mukaiset Part-66 huoltohenkilöstön lupakirjat ja niiden voimassaolo. Olosuhteiden niin vaatiessa voidaan voimassaoloa jatkaa toiset 4 kuukautta, kuitenkin enintään 23.11.2020 saakka.

"Muiden Part-FCL -lupakirjaluokkien osalta on tehty jo päätökset ja niistä tiedotetaan pikapuoliin", täsmentää Traficomin Hottola.

 Myös Suomen Moottorilentäjien Liitto (SMLL) on jättänyt lausunnon (PDF) Traficomille ja Liikenne- ja viestintäministeriölle koskien harraste- ja yleisilmailua lupakirjoihin liittyvien teoria- että lentokokeiden sekä niihin kuuluvien todistusten, oikeuksien, luokka- ja tyyppikelpuutusten uusimisesta ja voimassaolon jatkamisesta.

SMLL pyytää kansalliselta ilmailuviranomaiselta samaisia vähintään neljän kuukauden mittaisia joustoja, mutta tarvittaessa jopa yhdeksän kuukauden mittaista joustoa vaatimuksissa.

Traficomin voinee nyt tehtyjen poikkeusten linjan mukaisesti odottaa tekevän vastaavia toimia myös kansallisten lupakirjaluokkien osalta, kun kaupallisen lentoliikenteen jatkuvuus on turvattu.

Päivitys 28.3. kello 11.03: Tarkennettu poikkeusten koskeminen Part-ORO -organisaatioita sekä lisätty Traficomin erityisasiantuntijan kommentit ja tieto muista tulevista poikkeuksista koskien harraste- ja yleisilmailulupakirjoja.
Päivitys 28.3. kello 11.10: Lisätty tieto poikkeusluvasta Part-FCL-lupakirjoihin.
Päivitys 28.3. kello 12.10: Poistettu maininta lennontiedottajista Traficomin korjattua omaa tiedotettaan niiltä osin. Lennontiedottajat kuuluvat kansallisten määräysten piiriin.