Utin NH90-helikopterimiehistöt harjoittelevat pelastustoimintaa vesistöalueilla marraskuussa

UTJR_NH90_vinssausUtin jääkärirykmentti harjoittelee Kymenlaakson alueella 1. - 18. marraskuuta. Samaan aikaan on luvassa helikoptereiden lentotoimintaa, joka ulottuu myös Päijät-Hämeeseen ja eteläiselle rannikkoalueelle. Tavoitteena on harjaannuttaa helikopterimiehistöjä ja pintapelastajia virka-aputehtäviin meri- ja järvialueilla.

Utin jääkärirykmentti harjoittelee Kymenlaaksossa 1. marraskuuta alkaen. Sotilaat liikkuvat maastossa pienissä partiokokoonpanoissa jalan ja ajoneuvoilla. Harjoitustoimintaa on myös rakennetulla alueella. Osaan harjoitustilanteista liittyy sotakoirien koulutusta, harjoitusampumatarvikkeiden käyttöä sekä helikopterien lentotoimintaa.

UTJR_erikoisjoukot_1Lentotoimintaa , joka liittyy Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoonan lentoharjoitukseen tapahtuu Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä sekä eteläisellä rannikkoalueella 8. – 12. marraskuuta. 

Lentotoiminta painottuu meri- ja järvialueille ja se liittyy virka-apuvalmiuteen kuuluvan pelastuspäivystyksen harjoitteluun. Tavoitteena on harjaannuttaa helikopterimiehistöjä ja pintapelastajia toimimaan pelastustehtävissä meri- ja järvialueilla. 

Rykmentin maasto- ja lentoharjoituksiin liittyvää toimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina, valoisalla ja pimeällä. Harjoitukset päättyvät torstaina 18 marraskuuta.