Vahva markkina, säästötoimet ja myynninedistäminen siivittivät Finnairin positiiviseen vuositulokseen

Finnair_tails_2023_1Finnair nousi kannattavaksi ja saavutti vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä jo viidennen peräkkäisen nettovoitollisen vuosineljännestuloksen. Koko vuoden 2023 osalta Finnairin liiketulos oli 191,4 miljoonaa euroa. Finnair kuvaili vuoden viimeistä neljännestä hyväksi päätökseksi vahvalle vuodelle, johon se nousi vahvan markkinan sekä myynti- ja säästötoimenpiteiden siivittämänä.

Finnairin liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä vertailukaudesta ja oli 727,2 miljoonaa euroa (687,3). Koko vuoden osalta liikevaihto kasvoi 26,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 2 988,5 miljoonaa euroa (2 356,6).

Q4:n osalta vertailukelpoinen liiketulos oli 22,5 miljoonaa euroa (17,9) ja liiketulos oli 27,3 miljoonaa euroa (38,0). Koko vuoden osalta vertailukelpoinen liiketulos oli 184,0 miljoonaa euroa (-163,9) ja liiketulos oli 191,4 miljoonaa euroa (-200,6). 

"Kustannustentehostus- sekä myynninedistämistoimemme tuottivat suotuisan markkinan tukemina hyvää tulosta. Finnairin vertailukelpoinen liiketulos oli voitollinen kuudennen neljänneksen ja nettotulos jo viidennen neljänneksen peräkkäin", sanoi Finnairin väliaikainen toimitusjohtaja Jaakko Schildt.

Finnair kuljetti koko vuoden aikana noin 11,0 miljoonaa matkustajaa, jossa oli kasvua 20,8 prosenttia. Finnairin tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 15,5 prosenttia 36 145,5 miljoonaan kilometriin (31 298,4). Tämä on noin 77 prosenttia vuoden 2019 tarjotuista henkilökilometreistä. Kun koneiden ulosvuokraukset miehistöineen eli wet lease -toiminnot lasketaan mukaan, kapasiteetti vuoteen 2019 verrattuna oli noin 81 prosenttia. Finnairin matkustajakäyttöaste oli 76,4 prosenttia (67,6).

"Katsauskaudella vallinneista haastavista sääolosuhteista huolimatta lentojemme saapumistäsmällisyys pysyi kohtuullisella tasolla ja oli 75 prosenttia. Toisin kun monet muut lentoyhtiöt, pystyimme operoimaan lähes kaikki lentomme joidenkin lentojen viivästymisestä huolimatta. Luotettavuutemme onkin ollut niin katsauskaudella kuin koko vuoden aikana maailmanlaajuisesti mitattuna huippuluokkaa", totesi Schildt.

Finnairin osakekohtainen tulos koko vuodelta oli 0,022 euroa. Finnairin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2023 jaeta osinkoa. Finnairin osakkeenomistajien voitonjakopolitiikan mukaisesti tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina tai pääomanpalautuksena. Finnairin tavoitteena on pyrkiä palauttamaan varojenjakokykynsä vuodesta 2025 alkaen vuoden 2024 tilinpäätökseen perustuen.

"Toteutimme katsauskauden aikana onnistuneesti 570 miljoonan euron merkintäoikeusannin, joka oli merkittävä askel strategiassamme. Osakeannista saadut varat käytettiin Finnairin taseen ja taloudellisen aseman vahvistamiseen, jotta pystyisimme paremmin hallitsemaan rahoitusvelkojamme, tukemaan kestävään kannattavaan kasvuun tähtäävän strategiamme toteuttamista ja varmistamaan kykymme toteuttaa investointeja tulevaisuudessa. Tahdon osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osallistuivat osakeantiimme", jatkoi Schildt.

Osakeannin jälkeen Finnair on maksanut takaisin mm. loput valtion myöntämästä 400 miljoonan euron pääomalainasta ja nykyisin Finnairilla ei enää ole oman pääoman ehtoisia velkainstrumentteja. Tämän lisäksi Finnair maksoi myös ylimääräisen 120 miljoonan euron takaisinmaksuerän 600 miljoonan euron TyEL-lainastaan.

"Finnarin tase on näiden toimenpiteiden sekä vahvan koko vuoden tuloksen ja kassavirran myötä aiempaa terveempi. Myös rahoituskulumme pienenivät", sanoi Schildt.

"Strategiatyömme jatkui kokonaisvaltaisesti katsauskauden aikana. Aloitimme muun muassa yhteistyömme oneworld-kumppanimme Qantasin kanssa vuokraamalla heille kaksi A330-lentokonetta Australian ja Kaakkois-Aasian välillä lennettäviin lentoihin. Tämä on jälleen yksi merkittävä askel, jolla varmistamme laivastomme tehokkaan ja kannattavan käytön, kun Venäjän ilmatila on kiinni", kertoi Schildt.


Lentoliikenteen kasvun odotetaan jatkuvan - Finnair hakee yli 10 prosentin kasvua

Kansainvälisen lentoliikenteen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2024. Riskit liittyen inflaation ja kohonneen korkotason nousun vaikutuksista kysyntään ja kustannuksiin ovat kuitenkin edelleen koholla aiheuttaen toimintaympäristön epävarmuutta.

Myös kansainväliset konfliktit ja maailmanpoliittinen epävakaus aiheuttavat toimintaympäristön epävarmuutta. Nämä tekijät saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kokonaiskapasiteettiaan yli 10 prosentilla vuonna 2024. Kapasiteettiarvio pitää sisällään koneiden ulosvuokraukset miehistöineen. Finnair on vuokrannut kapasiteettiaan Qatar Airwaysille ja Qantasille sekä British Airwaysille, jonka osalta sopimus on voimassa vielä maaliskuun 2024.

Finnairin hakema kasvu painottuu pääasiassa Aasiaan ja Eurooppaan.  Liikevaihdon odotetaan kuitenkin kasvavan kapasiteettia jonkin verran hitaammin vuonna 2024.

Tiedonantopolitiikkansa mukaisesti Finnair antaa koko vuoden vertailukelpoisen liiketuloksen kehitystä kuvaavan ennusteen puolivuosikatsauksen yhteydessä heinäkuussa. Tulevaisuuden näkymiään ja ohjeistustaan Finnair päivittää vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä.