Varusmiehet vastuullisissa tehtävissä Ilmavoimissa - uutuutena KEVA2010

keva2010_net_ilmavoimatSuomessa varusmiehet palvelevat erittäin vaativissa tehtävissä, joista yksi on ilmatilan valvonta. Johtokeskus- ja viestilinjoilla toimitaan aidoissa olosuhteissa lähellä ilmavalvontaa, taistelunjohtamista ja hävittäjiä. Ensi vuodesta alkaen Ilmavoimien viestilinjalla koulutetaan myös tuliterän KEVA2010-keskivalvontatutkan käyttöön.

Alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaaminen muodostaa samalla Ilmapuolustuksellisen kokonaisuuden, johon osallistuu omalla panoksellaan lähes jokainen Ilmavoimissa työskentelevä ammattisotilas, siviili- ja varusmiespalvelustaan suorittava taistelija.

Hakuaika erikoisjoukkoihin päättymässä

MLU_HN_1Ilmapuolustuksen osaamiskeskus sijaitsee Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Siellä koulutetaan myös puolustushaaran johtokeskus- ja viestialan koulutuksen saavat varusmiehet.

Erikoisjoukkohaun piiriin kuuluville kursseille hakeutuu vuosittain yhteensä yli sata varusmiespalveluksensa aloittavaa nuorta. Koulutukseen heistä pääsee noin kaksi kolmasosaa.

Ilmavoimien johtokeskus- ja viestilinjat ovat erikoiskursseja, joille hakeudutaan pääsääntöisesti erikoisjoukkohaun kautta. Erikoisjoukkohaulla tarkoitetaan vapaaehtoista hakeutumista tiettyihin varusmieskoulutuksiin ennen palveluksen alkamista. 347 vuorokauden palvelusaikoihin sisältyy aliupseerikurssin tai reserviupseerikurssin suorittaminen. Linjoille voi hakea kahdesti vuodessa, maaliskuussa ja lokakuussa.

Hakuaika vuoden 2014 ensimmäiseen saapumiserään Ilmavoimien johtokeskus- ja viestilinjoille on päättymässä 31.10.

Johtokeskus- ja viestialat ovat teknisiä ja voimakkaasti kehittyviä

Johtokeskuslinjan oppilaat koulutetaan tilannevalvonta-aliupseereiksi ja koulutuksen myötä varusmiehelle tarjoutuu mahdollisuus palvella johtokeskuksissa, joissa he pääsevät tuottamaan reaaliaikaista ja tunnistettua ilmatilannekuvaa yhdessä palkatun henkilökunnan kanssa.

taistelulentajat_yleViestilinjan viestiopintosuunnalle valituista koulutetaan monitaitoisia viestiryhmänjohtajia. Heidän on kyettävä asentamaan ja ylläpitämään erilaisia viestijärjestelmiä, jotka viime kädessä mahdollistavat hävittäjien tukeutumisen tukikohtiin.

Pääosa viestiopintosuunnan suorittaneista toimii ryhmänjohtajina Ilmavoimien tukikohtiin sijoitettavissa viestikomppanioissa. Niissä he kouluttavat oman ryhmänsä miehistön sodan ajan tehtäviin sekä harjaantuvat itse joukkonsa johtajina.

Vuoden 2014 toisesta saapumiserästä alkaen viestilinjalle tulee lisäksi tutkaopintosuunta. Sillä koulutetaan ryhmänjohtajia Ilmavoimien uuden liikuteltavan ja uusinta tekniikkaa edustavan  Thales GroundMaster 403 -keskivalvontatutkan (KEVA2010) erilaisiin tehtäviin. Tutkaopintosuunnan suorittaneet ryhmänjohtajat palvelevat ilmavalvontatutkakomppanioissa.

Aliupseerikurssilla ansioituneet ja kykynsä osoittaneet voivat saada komennuksen reserviupseerikurssille, joka suoritetaan myös Tikkakoskella.

Hakeudu ilmavoimien erikoisjoukkoihin

Lue myös: