Air Canadan entinen toimitusjohtaja ehdolla Finnairin hallitukseen - Itävuori jättää hallituksen

FinnairA350tailFinnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnairin hallituksen jäsenten määrää nostettavan kahdeksaan. Ehdolla hallitukseen ovat Air Canadan entinen toimitujohtaja yhdysvaltalainen Montie Brewer ja ruotsalainen Expedia-konsernin johtotehtävissä toiminut Henrik Kjellberg. Vuodesta 2012 hallituksessa ollut Jussi Itävuori on ilmoittanut jättävän paikkansa.

Nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 20. maaliskuuta 2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Colm Barrington, Mengmeng Du, Maija-Liisa Friman, Jouko Karvinen, Jonas Mårtensson ja Jaana Tuominen valittaisiin uudelleen hallituksen jäseniksi ja että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin Montie Brewer ja Henrik Kjellberg.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään, ja kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017.

Vuodesta 2012 hallituksen jäsenenä toiminut Jussi Itävuori on ilmoittanut
nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen valinnassa seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

MB_Finnair_SwissEhdolla hallitukseen oleva Montie Brewer (s. 1957, BA (Business Administration), Yhdysvaltojen kansalainen) on toiminut Air Canadan toimitusjohtajana 2004–2009 ja Air Canadan kaupallisena johtajana 2002–2004. Ennen tätä hän vastasi United Airlinesin verkostonsuunnittelusta ja tuottojen optimisoinnista.

Brewer on lisäksi toiminut ylimmän johdon tehtävissä Northwest Airlinesilla, Republic Airlinesilla, Braniffilla ja Trans World Airlinesilla. Hän on suunnitellut ja kehittänyt lentoyhtiöiden toimintaa yli 20 lentokentällä maailmanlaajuisesti, johtanut halpalentoyhtiöitä ja uudelleenjärjestellyt onnistuneesti kolmen suuren lentoyhtiön reittiverkostot.

Brewer on toiminut hallituksen jäsenenä useissa matkailualan yrityksissä ja järjestöissä, kuten Air Lingus, Swiss International Airlines, Air Canada, Star Alliance, AirHelp ja IATA. Hän jatkaa edelleen Allegiant Travel Companyn hallituksessa.

Toisena hallitukseen on nousemassa Henrik Kjellberg (s. 1971, MSc. (Economics), Ruotsin kansalainen), joka on toiminut vuosina 2001-2017 erilaisissa johtotehtävissä Expedia-konsernissa. Se on maailman johtavia matkailualan yrityksiä ja omistaa useita globaaleja matkailualan verkkobrändejä.

Viimeksi hän toimi Hotwire Groupin toimitusjohtajana, vastaten Hotwire® -matkailusivuston ja CarRentals.com™ autonvuokraussivuston toiminnoista. Aikaisemmin Kjellberg oli toimitusjohtaja Expedia® Affiliate Networkissa, joka tarjoaa matkanjärjestäjille varausjärjestelmiä niiden omilla tuotemerkeillä. Hänellä on laaja kokemus matkailuun liittyvien palvelujen, kuten autonvuokraus-, majoitus- ja matkakohdepalvelujen, kehittämisestä sekä näiden palvelujen toimittajaketjun kehittämisestä ja johtamisesta niin Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa kuin Aasiassakin.

Ennen siirtymistään Expedian palvelukseen Kjellberg vastasi johtavan ruotsalaisen Internet-portaali Sprayn sähköisestä kaupankäynnistä. Kjellberg on ollut myös eLongin ja VOYAGES-SNCF.COM:n hallituksen jäsen.


Hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot säilyisivät ennallaan. Puheenjohtajalle maksettaisiin 61 200 euroa ja varapuheenjohtajalle 32 400 euroa. Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana Hallituksen jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

 Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettavaksi kokouspalkkioksi ehdotetaan 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

 Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

 Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

 
Nimitystoimikunnan kokoonpano
 

 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostivat 1.9.2017 osakasluettelon mukaan suurimpien osakkeenomistajien edustajat eli ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö (puheenjohtaja); toimitusjohtaja Heikki Kyöstilä; sijoitusjohtaja Mikko Mursula, Ilmarinen, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.