Finnair: Vahva kehitys Aasian ja Pohjois-Amerikan reiteillä jatkuu

FinnairA350tailFinnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi elokuussa 11,0 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta, ja liikenne myydyillä henkilökilometreillä (RPK) mitattuna kasvoi 14,7 prosenttia. Matkustajia oli jo lähes 1,1 miljoonaa ja koneet olivat aiempaa täydempiä.
Finnairin suurimman liikennealueen eli Aasian kapasiteetti kasvoi elokuussa 15,2 prosenttia ja liikenne kasvoi 18,7 prosenttia. Matkustajakäyttöaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä 90,5 prosenttiin. Reittitarjonta oli pääpiirteissään sama kuin vertailukaudella, mutta erityisesti vuoroja Tokioon ja Hongkongiin oli edellisvuotista enemmän.

Amerikan-liikenteen kapasiteetti pysyi suunnilleen viimevuotisella tasollaan (ASK +1,4 prosenttia). Matkustajakäyttöaste nousi selvästi 7,4 prosenttiyksikköä 90,4 prosenttiin, minkä ansiosta liikenne kasvoi 10,5 prosenttia. Merkittävimmät ohjelmamuutokset vuodentakaisesta olivat Miamin reitin keskeytys kesän ajaksi sekä uuden, kolmesti viikossa operoitavan San Franciscon reitin avaus kesäkuun alussa.

 Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 9,0 prosenttia muun muassa uusien kesäkausireittien ja neljän uuden A321-kapearunkokoneen myötä. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna kasvoi 11,5 prosenttia.

Kotimaanliikenteen kapasiteetti oli vertailukauden tasolla (ASK +0,2 prosenttia), mutta liikenne väheni 4,7 prosenttia. Oulun lentokentällä oli kiitotieremontista johtuvia liikennerajoituksia vielä elokuussa, mikä näkyi liikenteen laskuna.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat 14,3 prosenttia ja vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 19,7 prosenttia. Rahdin vahva positiivinen kehitys jatkui heinäkuussa Kiinan pääkohteiden, Hongkongin, Japanin, Norjan ja Suomen vetämänä. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä sekä Japan Airlinesin päivittäiseltä Tokio−Helsinki−Tokio-lennolta vuokrattu rahtitila. 

Matkustajia oli kuukauden aikana 1,08 miljoonaa eli 10,1 prosenttia vertailukautta enemmän. Matkustajakäyttöaste nousi 2,7 prosenttiyksikköä 85,8 prosenttiin. Elokuussa Finnairin lennoista 87,5 prosenttia (88,9) saapui aikataulussa.


 Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2017

 
     elokuu 2017    muutos %    vuoden 2017 alusta    muutos %    
                         
Koko liikenne yhteensä                        
Matkustajat 1000    1 080,8     10,1    7 872,8    7,9    
Tarjotut henkilökilometrit milj.    3 381,2     11,0    24 063,4    5,6    
Myydyt henkilökilometrit milj.    2 901,6    14,7    20 257,0    10,9    
Matkustajakäyttöaste %    85,8    2,7 p    84,2    4,0 p    
Rahti ja posti tn    14 576,3    16,7    100 945,5    4,7    
Tarjotut tonnikilometrit     509,8     13,2    3 589,2    6,9    
Myydyt tonnikilometrit    351,2    16,1    2 431,4    9,7    
Kokonaiskäyttöaste %    68,9    1,7 p    67,7    1,7 p    
                         
Euroopan reittiliikenne                        
Matkustajat 1000    706,6     11,5    4 934,9    9,0    
Tarjotut henkilökilometrit milj.    1 326,1    9,0    9 525,1    6,7    
Myydyt henkilökilometrit milj.    1 071,1    11,5    7 714,6    9,2    
Matkustajakäyttöaste %    80,8    1,8 p    81,0    1,9 p    
                         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne                        
Matkustajat 1000    33,7     9,1    209,6    1,1    
Tarjotut henkilökilometrit milj.    267,7    1,4    1 793,5    -2,6    
Myydyt henkilökilometrit milj.    241,9    10,5    1 515,6    1,3    
Matkustajakäyttöaste %    90,4    7,4 p    84,5    3,3 p    
                         
                         


Aasian reittiliikenne                        
Matkustajat 1000    201,9     18,3    1 366,2    14,2    
Tarjotut henkilökilometrit milj.    1 681,9     15,2    11 692,0    6,1    
Myydyt henkilökilometrit milj.    1 522,7    18,7    10 315,1    14,4    
Matkustajakäyttöaste %    90,5    2,7 p    88,2    6,3 p    
                         
Kotimaan reittiliikenne                        
Matkustajat 1000    138,7     -5,3    1 362,2    -0,2    
Tarjotut henkilökilometrit milj.    105,5    0,2    1 052,9    5,8    
Myydyt henkilökilometrit milj.    65,8    -4,7    711,7    2,9    
Matkustajakäyttöaste %    62,4    -3,2 p    67,6    -1,9 p    
                         
Rahtiliikenne                        
Rahti reittiliikenteessä yhteensä    12 860,6    14,7    88 239,2    4,2    
- Euroopan rahtiliikenne tn    2 177,7    -1,9    16 800,3    -1,0    
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn    893,3    1,0    6 157,0    0,0    
- Asian rahtiliikenne tn    9 750,5    22,3    64 587,3    6,9    
- Kotimaan rahtiliikenne tn    39,1    -70,8    694,7    -39,7    
Rahtilento tn**    1 715,7    34,1    12 706,2    8,7    
Kokonaisrahti- ja posti tn    14 576,3    16,7    100 945,5    4,7    
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.    139,6     13,5    958,0     2,3    
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.    91,4     20,2     619,0     6,6     
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj.    131,5     14,3     893,0     2,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj.    83,1     19,7     554,3     6,3
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %    65,5    3,6    64,6    3,6
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %    49,4    1,1    50,3    5,3
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %    70,5    4,1    69,5    5,2
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %     63,2    2,9    62,1    2,1

 * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

– Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

– Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

– Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

– Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä