Finnairin matkustajamäärä kasvoi huhtikuussa lähes 12 prosentilla

A330_tail_closeFinnair kuljetti huhtikuussa 1 069 500 matkustajaa eli 11,4 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla. Kovinta kasvu oli Aasian-liikenteessä, johon kohdistui merkittävä kapasiteen lisäys.

Finnairin matkustajamäärä kasvoi Aasian-liikenteessä 32,1 prosenttia, Euroopan-lennoilla 8,1  prosenttia ja kotimaan liikenteessä 10,6 prosenttia. Liikenneohjelman muutosten seurauksena liikenne Pohjois-Amerikan reiteillä laski 26,0 prosenttia.

Finnairin kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 15,7 % edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 15,4 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 0,2 prosenttiyksikköä ja oli 82,6 %.  

Tarjotusta kapasiteetista 52 % oli Aasian-liikenteessä, 38 % Euroopan-reiteillä ja loput Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä. Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut A350-lentokoneet.

Tarjonta kasvoi Aasian-liikenteessä 33,7 %, ja kapasiteetin kasvu kohdistui etenkin Bangkokin, Tokion, Hongkongin ja Chongqingin lisävuoroihin. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kapasiteetti laski 28,3 % liikenneohjelman muutosten seurauksena.

Kuluvana vuonna Miamin lennot lopetettiin talvikauden päättyessä maaliskuussa, kun taas vertailujaksolla Miamiin lennettiin myös huhtikuussa. Lisäksi lennot Chicagoon alkoivat myöhemmin huhtikuussa kuin vuonna 2017.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 5 %, ja sitä kasvattivat kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja istuinten lisääminen osaan nykyisistä kapearunkokoneista.

Lisäkapasiteetti kohdistui etenkin Tukholman ja Berliinin lisävuoroihin, mutta myös useisiin muihin kohteisiin. Huhtikuun lopussa käynnistettiin lennot uuteen kohteeseen Stuttgartiin. Lentojen lisääminen Helsingistä Pohjois-Suomen kohteisiin kasvatti kotimaan liikenteen tarjontaa 10,1 % vertailujaksosta.  

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 32,6 % Aasian-liikenteessä, 4,3 % Euroopan-liikenteessä ja 10,6 % kotimaan liikenteessä, ja laskivat -30,4 % Pohjois-Amerikan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 86,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,5 %, Euroopan-liikenteen 79,2 %, ja kotimaan liikenteen 66,9 %. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste laski 0,2 prosenttiyksikköä 82,6 %:iin.  

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat huhtikuussa 21,1 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 18,9 % erityisesti Pohjoismaiden ja Japanin rahtimarkkinoiden hyvän kehityksen ansiosta. Finnairin kokonaisrahtikapasiteettiin sisältyi lisäksi viikoittain kolme DHL:n operoimaa rahtilentoa Helsingin ja Brysselin välillä. Rahtilentovolyymit laskivat vertailujaksosta, jolloin Finnair vuokrasi rahtitilaa Japan Airlinesilta.

Huhtikuussa 82,9 prosenttia (86,7) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2018

  huhtikuu 2018 muutos % vuoden 2018 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1000 1 069,5  11,4  4 087,0  14,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 280,8  15,7  12 946,5  18,1 
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 711,3  15,4  10 727,1  19,6 
Matkustajakäyttöaste % 82,6  -0,2p  82,9  1,1p 
Rahti ja posti tn 12 616,7  1,9  43 333,7  -2,3 
Tarjotut tonnikilometrit 479,0  14,4  1 914,4  17,6 
Myydyt tonnikilometrit 322,1  12,7  1 235,0  15,4 
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1000 195,7  32,1  785,6  28,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 714,6  33,7  6 751,9  27,5 
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 487,0  32,6  5 960,9  28,6 
Matkustajakäyttöaste % 86,7  -0,7p  88,3  0,7p 
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 651,6  8,1  2 281,0  12,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 247,7  5,0  4 500,1  7,7 
Myydyt henkilökilometrit milj. 988,4  4,3  3 522,0  9,6 
Matkustajakäyttöaste % 79,2  -0,5p  78,3  1,4p 
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 19,0  -26,0  95,0  6,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 157,4  -28,3  885,6  7,2 
Myydyt henkilökilometrit milj. 128,3  -30,4  718,2  9,1 
Matkustajakäyttöaste % 81,5  -2,4p  81,1  1,4p 
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1000 203,2  10,6  925,4  11,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj. 161,1  10,1  808,9  21,5 
Myydyt henkilökilometrit milj. 107,7  10,6  525,9  14,1 
Matkustajakäyttöaste % 66,9  0,3p  65,0  -4,2p 
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 1 808,0  -14,6  5 665,6  -25,3 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 675,8  -15,4  2 344,5  -13,3 
- Asian rahtiliikenne tn 9 417,7  24,1  32 687,0  18,8 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 45,1  -63,0  187,2  -65,6 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 946,7  12,4  40 884,3  6,6 
Rahtilento tn** 670,0  -61,8  2 449,4  -59,3 
Kokonaisrahti- ja posti tn 12 616,7  1,9  43 333,7  -2,3 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 127,4  13,5  480,0  11,1 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 79,5  5,1  275,2  2,6 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 125,8  21,1  474,2  18,9 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 78,4  18,9  271,2  14,5 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 62,4  -5,0p  57,3  -4,8p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 52,9  3,7p  50,0  -1,2p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 70,2  -2,9p  64,4  -2,2p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,3  -1,1p  57,2  -2,2p 
             

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä