OCAS-tutka tuulivoimalan tornissa sytyttää lentoestevalot vain tarvittaessa (video)

OCAS_vestasTrafi on hyväksynyt menetelmän lentoestevalojen ohjaamiseksi tutkaohjauksella. Järjestelmän tarkoitus on vähentää valojen ympäristön asutukselle aiheuttamaa valohäiriötä lentoturvallisuuden vaarantumatta. Ensimmäinen asennus on tehty suomalaiseen tuulivoimalaitokseen.

Ensimmäinen OCAS (Obstacle Collision Avoidance System) -laitteisto on asennettu Svalskullan tuulivoimalaitokseen Närpiössä. Sen on valmistanut Vestas Wind Systems A/S. Arvioitu käyttöönottoaika on huhtikuu 2016.

Tuulivoimaloita vastustetaan monista syistä: ne näkyvät kauas ja tuottavat lähistölle äänisaastetta. Lisäksi korkealla suurella nopeudella pyörivät lavat surmaavat lintuja. Voimalat saattavat vaikuttaa myös ilmapuolustuksen käyttämiin tutkiin.

Yksi ongelma ovat näkyvästi läpi yön vilkkuvat lentoestevalot, jotka koetaan usein häiritseviksi.  Uusi teknologia tähtää tämän haitan minimoimiseen. Tanskalainen tuulivoimalavalmistaja Vestas osti OCAS-teknologian kehittäneen norjalaisen yhtiön vuonna 2011.

Pienellä lähetysteholla toimiva OCAS-tutka kattaa 220 asteen sektorin ja sen mittausetäisyys on noin viisi kilometriä. Kun useassa mastossa on tutka, saadaan 360 asteen peittävyys.

OCAS mittaa lentokoneen suuntaa, nopeutta ja korkeutta. Ohjelmisto päättelee onko törmäysriski olemassa ja sytyttää tarvittaessa lentoestevalot. Kun kone on turvallisesti ohittanut alueen, ne sammutetaan. Järjestelmän virhetilanteessa valot syttyvät automaattisesti päälle.

”Tuulivoimalaitokseen on asennettu lentoestevalot, jotka ovat normaalisti sammutettuina. Tutkan havaitessa lähialueella lähestyvän lentokoneen, järjestelmä sytyttää tuulivoimaloiden lentoestevalot päälle riittävän ajoissa, jotta ohjaajalle jää aikaa suorittaa tuulivoimaloiden väistäminen", kertoo Trafin ylitarkastaja Heikki Silpola.

"Jos ilmaliikennettä ei havaita, lentoestevalot pysyvät sammutettuina. Tutkajärjestelmän mahdollisissa häiriötapauksissa lentoestevalot syttyvät automaattisesti.”

”Tällaista valojen ohjausjärjestelmää ei ole ollut aiemmin Suomessa käytössä. OCAS on hyväksytty aiemmin operatiiviseen käyttöön Norjassa, Ruotsissa, USA:ssa ja Kanadassa.”

Ennen luvan myöntämistä edellytettiin laitteiston testaamista sekä siviili- että sotilasilma-aluksilla.

”Lisäksi testattiin aiheutuuko tutkista häiriötä olemassa oleviin lähettimiin ja järjestelmiin sekä päinvastoin. Viranomaiset ovat todenneet testit suoritetuiksi asianmukaisella tavalla ja laajuudella eikä ole todettu tekijöitä, jotka estäisivät järjestelmän pitempiaikaisen testaamisen”, kertoo Silpola.

Järjestelmälle on myönnetään lupa määräajaksi, jonka aikana dokumentoidaan järjestelmän luotettavuus ja arvioidaan toteutunut vaikutus lentoturvallisuuteen. Määräajan päättyessä arvioidaan viranomaistahojen kesken edellytykset myöntää järjestelmälle pysyvä lupa.