Suomen ilmailualan ja -teollisuuden näkymät -seminaari kokoaa ilmailualan toimijat yhteen

Helsinki_airportSuomen ilmailualan ja –teollisuuden näkymät -seminaari kokoaa Helsinki-Vantaalla yhteen kaikki ilmailualaan liittyvät tahot. Toukokuun 21. päivä ensimmäisen kerran järjestettävän seminaarin kautta edistetään alan toimijoiden verkottumista ja yhteistyötä.

 

Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman tuodaan yhteen laaja joukko ilmailuun joko suoraan tai välillisesti vaikuttavia toimijoita. Huippupuhujat ja monipuolinen osallistujajoukko takaavat erinomaiset puitteet tiedonvaihtoon ja verkostoitumiseen alan toimijoiden kesken.

Seminaarissa puhujina ovat mm. Elinkeinoelämän Keskusliitto, Vantaan kaupunki, Suomen yrittäjät, Teknologiateollisuus, Finavia, Finnair ja Liikenne- ja viestintäministeriö. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 120 osallistujaa ja 12 näytteilleasettajaa.

Ilmailu on Suomelle merkittävä teollisuudenala ja luo edellytyksiä mm. suomalaisyritysten kansainvälistymiseen. Ilmailuala ja –teollisuus luovat Suomessa yli 100 000 (n. 60 000 suoraa) työpaikkaa sadoissa yrityksissä.

Toimialan liikevaihto, 5,8 miljardia euroa, on 3,2 % Suomen bruttokansantuotteesta ja ala tuo Suomeen yli miljardin euron verotulot. Välillisesti suuria hyötyjiä ovat myös muut matkailuun liittyvät alat, kuten bussi- ja rautatieliikenne sekä HoReCa-ala.

Ilmailuala ja sen merkitys Suomen kansantaloudelle on aiheena usein jäänyt muiden teollisuudenalojen varjoon. Ilmailualan strateginen merkitys Suomelle on suuri ja alalla tapahtuvien jatkuvien muutosten vuoksi tarvitaan foorumi, jossa alan toimijat voivat jakaa ajatuksiaan alan nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tapahtuman järjestäjä on Vantaan Innovaatioinstituutti Oy ja pääsponsorina toimii  Airport College International. Ilmailu- ja logistiikka-alan toimijoille online-koulutusta tarjoavan Airport College Internationalin koulutusohjelmat noudattavat kansainvälisiä ja kansallisia sekä ICAO:n ja IATA:n säännöksiä.

Suomen ilmailualan ja -teollisuuden näkymät seminaari

Airport College International