Utin helikoptereiden kesän pelastuspalvelutehtävät alkaneet - Yksi NH90 jatkuvassa virka-apuvalmiudessa

NH90_1Utin jääkärirykmentin NH90-kuljetushelikopterin kesän ensimmäinen sammutustehtävä oli lauantaina 12. kesäkuuta Isonevan turvetuotantoalueella Suonenjoella. Virka-apuna suoritettaviin pelastustehtäviin osallistuminen vaatii helikopterimiehistöjen säännöllistä koulutusta.

Helikoptereilla toteutettavat virka-aputehtävät ovat yksi osa Utin jääkärirykmentin laajaa tehtäväkenttää. Puolustusvoimat voi antaa virka-apua muille viranomaisille silloin, kun niillä itsellään ei ole tehtävän vaatimia resursseja tai kalustoa.

Utin jääkärirykmenttiin kuuluvassa Helikopteripataljoonassa on yksi NH90-kuljetushelikopteri jatkuvassa päivystysvalmiudessa.

Lauantaina 12. kesäkuuta Puolustusvoimien helikopteri tuki Pohjois-Savon pelastuslaitosta maastopalon sammutuksessa Isonevan turvetuotantoalueella Suonenjoella. Laajalle levinneen paloalueen ja voimakkaan savunmuodostuksen vuoksi sammutustehtävä oli varsin haastava.

Raja_Koala_sammuttaaNH90-kuljetushelikopteri kuljetti paloalueelle yli 100 000 litraa vettä. Helikopterin sammutusvesisäiliö täytettiin palopaikan läheisyydessä olevilla järvillä yhteensä 65 kertaa.

Sunnuntaina lentosammutusta alueella jatkoi Rajavartiolaitoksen helikopteri ja pelastuslaitosta tuki Puolustusvoimien virka-apuosasto Kainuun prikaatista.

Kesä lisää tehtävien ja koulutuksen määrää


Kesäkausi lisää etenkin vesistöalueilla tapahtuvien pelastustehtävien sekä maastopalojen sammutukseen liittyvien virka-aputehtävien määrää.

Päivystysvalmiuden ylläpitäminen Puolustusvoimien helikoptereilla edellyttää lentomiehistöjen taitojen jatkuvaa ylläpitämistä. Kesäkauden suotuisat olosuhteet hyödynnetään tehokkaasti uusien päivystyshelikopterimiehistöjen kouluttamiseen sekä kertauskoulutuksen järjestämiseen jo aiemmin koulutetuille miehistöille.

UTJR_NH90_vinssausPääosa Utin jääkärirykmentin helikopterien pintapelastustoimintaan ja sammutusvesisäiliön käyttöön liittyvästä koulutuksesta järjestetään Kymenlaakson järvialueilla tai eteläisellä merialueella Kotkan ja Haminan edustalla. Koulutustoimintaa voi olla esimerkiksi sotaharjoitusten yhteydessä myös muualla Suomessa.

Pelastuspalveluvalmiutta ylläpitävästä koulutuksesta voi aiheutua lyhytaikaista äänihaittaa vesistöalueiden vakituisille ja kesäasukkaille. Haittaa pyritään vähentämään harjoittelemalla pääsääntöisesti arkipäivinä kello 8 ja 16 välillä sekä vaihtamalla toiminta-aluetta riittävän usein. Valoisista öistä johtuen pimeällä tapahtuvaa koulutusta ei järjestetä kesällä.

Puolustusvoimien helikopterien virka-avulla tuetaan ensisijaisesti pelastuslaitosta ja poliisia. Helikoptereilla varaudutaan muun muassa henkilöetsintä-, sammutus- sekä meri- tai järvipelastustehtäviin. Virka-aputehtäviä on noin 30 vuodessa ja osa niistä on henkeä pelastavia.