Varman Timo Sallinen uutena jäsenenä Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan

A321ER_10Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin kolmen suurimman omistajan valitsemat jäsenet. He ovat Minna Pajumaa, Mikael Etola ja uutena jäsenenä mukaan tuli Timo Sallinen. Nimitystoimikunnan jäsenenä jatkaa edelleen Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.

Finnairin vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nelijäseninen osakkeenomistajien nimitystoimikunta on pysyvä elin yhtiön hallinnossa.

Yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröidyillä kolmella suurimmalla osakkeenomistajalla on jokaisella oikeus nimetä yksi jäsen toimikuntaan. Lisäksi toimikunnan jäsenenä toimii Finnairin hallituksen puheenjohtaja.

Nimeämiseen oikeutetut yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Nyt valittu nimitystoimikunta toimittaa 31.1.2020 mennessä yhtiön hallitukselle ehdotuksensa esitettäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa.