Airbus suunnittelee APU-moottorin korvaamista vetypolttokennoilla - koelentoja A330-koneella

HypowerAirbus UpNext on aloittanut koehankkeen, jossa selvitetään lentokoneen APU-moottorin (Auxiliary Power Unit) korvaamista maassa ja lennon aikana uudenlaisella vetypolttokennoratkaisulla. Hankkeessa on määrä suorittaa koelentoja Airbus A330-200 -laajarunkokoneella.

Nykylentokoneissa käytetään pientä lisämoottoria eli APU-moottoria tuottamaan sähkövirtaa ja paineilmaa lentokoneissa käytettävien järjestelmien kuten avioniikan, valaistuksen ja ilmastoinnin tarpeisiin sekä varsinaisten moottoreiden käynnistämiseksi.

Airbus UpNextin Espanjassa käynnistämässä teknologiahankkeessa korvataan Airbus A330-200 -laajarunkokoneen APU-moottori vetypolttokennojärjestelmällä, joka tuottaa lentokoneessa sen tarvitseman sähkön.

Koelentokoneen eturungon alapinnalle tulee kaksi ilmakompressoria, joista ilma kulkee takarungossa APU-moottorin tilalla olevalle polttokennolle. Vetykaasu on varastoitu säiliöön lentokoneen ruumassa siipien takana, josta vety kulkee putkistoa pitkin polttokennolle. Polttokennon tuottama sähkö jaetaan lentokoneen sähköverkkoon.

Hankkeessa on määrä osoittaa vetypolttokennon vakaa toimivuus lennolla sekä uudelleenkäynnistyksen yhteydessä. Hankkeessa pyritään samalla varmistamaan uudenlaisen suunnittelun ja integrointiratkaisuiden turvallisuus ja toimivuus osana käynnissä olevia vetykäyttöisten lentokoneiden kehitystyötä.

Kyseisen HyPower-polttokennojärjestelmän tavoitteena on myös vähentää hiididioksidi- ja typpioksidipäästöjä sekä vähentää melua lentokentillä. Perinteinen APU-moottori tarvitsee toimiakseen lentopolttoainetta. Vetypolttokennoratkaisun arvioidaan tuovan jopa viiden prosentin polttoainesäästöt.

"Hanke merkitsee uutta askelta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tähtäävässä ZEROe-ohjelmassa. Ensimmäisen koelennon on määrä nousta ilmaan vuoden 2025 loppuun mennessä", sanoi Airbus UpNextin toimitusjohtaja Michael Augello.

Airbus aikoo osoittaa järjestelmän ja sen integroinnin toimivuuden mukaanlukien lentokoneen vetytankkauksen. Suorituskykyä selvitetään realistisissa olosuhteissa nousemalla lentokoneella ainakin 25 000 jalan korkeuteen lentäen tunnin ajan lentokoneella, jossa on kyydissä 10 kg vetykaasua.

"Koelentojen mahdollistamiseksi etenemme hankkeessa yhteistyössä Espanjan hallituksen ja ulkopuolisten kumppaneiden kanssa", jatkoi Augello.

Ennen koelento-ohjelman käynnistymistä ratkaisua käytetään testipenkissä maakokeissa. Airbus UpNext hankkii kehityshankkeesssa uusiutuvan vedyn tuotantoyksikön, joka täyttää koko hankkeen tarpeet.

Airbusin hanke on kolmivuotinen, jossa ensimmäisenä vuotena integroidaan järjestelmä lentokoneeseen. Toisena vuonna suoritetaan maakokeita ja kolmantena vuonna on määrä edetä koelentoihin.

Saksassa DLR:n, neljän eurooppalaisen yliopiston, ENGIE Solutionsin, Siemens Energyn, Centraxin ja Artticin muodostama Hyflexpower-konsortio suoritti maakokeita vastaankaaltaisella järjestelmällä joulukuussa 2022. Tuolloin käytössä oli seos, jossa oli 30 prosenttista vetykaasua ja 70 prosenttia muita luonnonkaasuja. Vuoden 2023 aikana tavoitteena on käyttää jo 100-prosenttista vetyä.

Airbus UpNext, joka on Airbusin kokonaan omistama tulevaisuuden lentoliikenneratkaisuja kehittävä tytäryhtiö. UpNext on osa Airbusin innovoinnin ekosysteemiä, joka luo kehittää ja rakentaa nopeasti koehankkeita erilaisten teknologisten läpimurtojen ympärille.

Lue myös: