Airbusin uusin ilmailuvisio vuodelle 2050 tarkastelee lentokoneita maassa ja ilmassa

eco2net_airbusAirbus julkistaa tänään uusimman osan Future by Airbus -hankkeestaan, jossa yhtiö esittää visioitaan kestävän kehityksen ilmailusta vuonna 2050 ja sen jälkeen. Ensimmäistä kertaa visiointi ulottuu lentokoneiden ulkopuolelle ja tarkastelee niiden käyttöä maassa ja ilmassa.

“Kannustamme insinöörejämme jatkuvasti kehittämään mullistavia ideoita, jotka auttavat alaamme saavuttamaan vuodelle 2050 asettamamme tavoitteet. Niihin ja muihin ympäristötavoitteisiin pääsemme vain panostamalla sekä lentokoneiden kehittämiseen että niiden käyttöympäristön optimointiin. Siksi uusimmissa konsepteissamme ei vain keskitytä siihen, millä lennämme vaan myös miten lennämme vuonna 2050 ja sen jälkeen”, Airbusin suunnittelujohtaja Charles Champion sanoo.

Jo nykyisin lentoliikenteen hallintajärjestelmien ja lentokoneissa olevan tekniikan optimoinnilla voidaan lyhentää lentoja sekä vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä. Airbusin arvion mukaan tuoreet tutkimukset osoittavat, että Euroopan ja Yhdysvaltain välisiä lentoja voitaisiin lyhentää 13 minuutilla. Muita lentoaikoja voitaisiin lyhentää vastaavasti.

Jos oletetaan maailmassa lennettävän 30 miljoonaa lentoa vuodessa, lentoaikojen lyhennys merkitsisi yhdeksän miljoonan tonnin säästöjä polttoaineen kulutuksessa. Määrä vastaa 28 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä. Lentoajoissa säästettäisiin viisi miljoonaa tuntia.

Vielä suurempia parannuksia saavutetaan yhdistämällä tehostettu liikenteen hallinta ekotehokkaisiin lentokoneisiin, vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja uusiin lentotapoihin.

Airbusin uusin tulevaisuutta luotaava Smarter Skies -visio koostuu viidestä konseptista, joilla voitaisiin vähentää ajanhukkaa, polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

Avustettu lentoonlähtö – Uusiutuvia polttoaineita käyttävä laite antaa lentokoneelle vauhdin lähdössä. ja mahdollistaa näin nykyistä jyrkemmän ja nopeamman nousun lentokorkeuteen. Samalla lentomelu kentällä vähenisi. Lisäksi tämä mahdollistaisi nykyistä lyhyempien kiitoratojen käytön, mikä helpottaisi lentoliikenteen mahduttamista kalliille ja tiukkaan rakennetuille kaupunkialueille.

Vapaat reitit ja muodostelmalentäminen – Älykkäät lentokoneet voivat valita tehokkaimman ja ympäristöä vähiten kuormittavan reitin itse ja ottaa siinä huomioon säätilan ja ilmakehän olosuhteet. Tiheimmin liikennöidyillä reiteillä lentokoneet voisivat lentää muodostelmassa lintujen tavoin, pienentää näin ilman vastusta ja siten vähentää polttoaineen kulutusta.

Hiljaiset, vapaan liu’un laskeutumiset – Lentokentän lähestyminen vapaassa liu’ussa, nykyistä jyrkemmässä kulmassa vähentää laskeutumisen aiheuttamia päästöjä ja lentomelua. Laskumatka lyhenee samalla, minkä ansiosta kiitoratoja voidaan lyhentää.

Pienten päästöjen kenttätoiminnot – Laskeutuvien lentokoneiden moottorit voidaan sulkea nykyistä aiemmin ja kiitoradat tyhjentää nopeammin, jolloin päästöt kenttätoiminnoista pienenevät. Lentokoneen laskeutumispaikka voidaan määrittää niin tarkasti, että itseohjautuva kuljetin voisi odottaa valmiina kiitoradalla ja viedä lentokoneen nopeasti pois. Tämä tehostaisi lentokentän tilan käyttöä.

Uutta energiaa lentokoneisiin ja kentille – Biopolttoaineiden ja muiden vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten sähkön, vedyn ja aurinkovoiman, käyttö tulevaisuudessa on välttämätöntä energian saatavuuden varmistamiseksi ja ilmailun ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Samalla edistetään paikallisesti tuotettavien energiamuotojen hyödyntämistä lähellä lentokenttiä.

Airbus on jo mukana työstämässä useita ratkaisuja kestävän kehityksen ilmailuun. Vaihtoehtoisten polttoaineiden ja lentokoneiden suunnittelun lisäksi Airbus on kehittämässä lentoliikenteen hallintaa esimerkiksi NEXTGEN- ja SESAR-ohjelmissa. Tavoitteena on vähentää ruuhkia ja viivästymisiä nykyistä suorempien reittien ja tehokkaampien lentoprofiilien avulla.

“Tiedämme, että ihmiset haluavat lentää yhä enemmän tulevaisuudessa. Tiedämme myös, että he eivät halua lentää hinnalla millä hyvänsä. Kestävän kehityksen ilmailu koostuu monista osasista, ja menestyminen vaatii kaikkien osapuolien yhteistyötä”, Champion sanoo.

 

Lisää Future by Airbus -visioista löytyy osoitteesta www.thefuturebyairbus.com.